За нас

Три нови астероида откриха български ученици
Проследяване и откриване на астероиди - доклад на
XXXIX Национална младежка конференция по астрономия

Българският принос в откритията и наблюденията на астероди
Tracking and discovering asteroids

team team2 team3