INTERNATIONAL ASTRONOMICAL SEARCH COLLABORATION

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА АСТЕРОИДИ

 
Hardin-Simmons University (Abilene, TX)
Lawrence Hall of Science (University of California, Berkeley)
Astronomical Research Institute (Westfield, IL)
Global Hands-On Universe Association (Lisbon, Portugal)
Sierra Stars Observatory Network (Markleeville, CA)
Tarleton State University (Stephenville, TX)
Yerkes Observatory (University of Chicago)
National Astronomical Observatories of China (Beijing, China)
Pan-STARRS (Institute for Astronomy, University of Hawaii)
Faulkes Telescopes Project (Wales)
G.V. Schiaparelli Astronomical Observatory (Italy)
Western Kentucky University (Bowling Green, KY)
Astronomers Without Borders (Calabasas, CA)
Space Generation Advisory Council (Vienna, Austria)
Target Asteroids! (University of Arizona)
Mt. Lemmon SkyCenter (University of Arizona)
Astrometrica (H. Raab, Austria)
Астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник", Варна
Астрономически център на Университет „Еп. К. Преславски”
Общество на учителите новатори в България

 

The International Astronomical Search Collaboration (IASC) is an educational outreach program for high schools and colleges, provided at no cost to the participating schools.

 

Българското участие в Международната програма за търсене и проследяване на нови астероиди

Участието на български ученици в  международната програма започва от 2008 година. Това са кръжочници от курсовете по астрономия в Народната астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” във Варна, ръководени от Веселка Радева.
През 2010 година се включват и ученици от Езиковата гимназия в Шумен „Никола Вапцаров” с ръководители Анета Маринова и Марияна Димитрова, ученици от Математическата гимназия в Шумен и от НПМГ, София с ръководител Пенчо Маркишки от НАО-Рожен и студенти от специалност Астрономия на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ръководени от Веселка Радева. През 2011 година над 60 ученици и студенти работят в първата Панбългарска кампания. През 2013 година над 100 ученици и студенти работят във втората Пан-българска наблюдателна кампания.

Организация на работата в наблюдателните кампании
Работата по проследяване и търсене на астероиди е организирана в 45 дневни кампании. Кампаниите са два типа: за проследяване на близки и опасни астероиди  и международна кампания за търсене на нови астероиди. Във всяка  наблюдателна кампания участват до 20 екипа от ученици и студенти. В специално създадената за програмата обсерватория в Уестфилд, щата Илинойс в САЩ всяка ясна нощ се провеждат наблюдения с 50 инчов, два 32 инчови, 30 инчов и с 24 инчов телескоп.
В обработката на изображенията с астероидите се използва астрономическия софтуер Астрометрика. С него се откриват и идентифицират новите астероиди, получават се техните екваториални координати(ректасцензия и деклинация) с точност по α и δ до 0.3" Подготвят се отчети с резултатите и се изпращат за потвърждаване до Ръководителя на наблюдателната кампания. Изображенията на астероидите трябва да бъдат обработени от учениците и резултатите изпратени на организаторите до 48 часа след получаването им.

Етапи в работата за проследяване и откриване на астероиди
Учениците сформират екипи, преминават предварителна теоретична подготовка. Тя включва цикъл от лекции и практически упражнения на теми: Астероиди – природа и движение; Орбитни елементи; Работа със звездни карти и каталози; Астрометричен софтуер за обработка на изображенията. След усвояването на теоретичния материал, придобиването на умения за работа с астрономическия софтуер, учениците са готови за работа по програмата.
Организацията на работата по проследяване и търсене на астероиди включва следните етапи:
Първи етап: Отъждествяване на астрономическите изображения със звездни каталози.
Втори етап: Намиране на движещи се обекти и определяне на техните координати.
Трети етап: Подготвяне на отчет с пoлучените резултати във формата, изискван от Minor Planet Center. Резултатите се проверяват чрез специален софтуер, след което се правят допълнителни проверка в базата от данни на Центъра за малки планети в Харвард.

Резултатите от работата на българските ученици и студенти
За периода октомври 2008 година – април 2013 година в рамките на Международната кампания за търсене на астероиди българските участници са работили в 24 наблюдателни кампании. Българските участници са над 150 ученици и студенти, организирани в над 20 екипа. Поради изключително прецизната и точна обработка на българските участници в последните месеци на 2011 година беше организирана първата Панбългарска наблюдателна кампания. В нея участваха само български ученици и студенти, организирани в 10 екипа. Обработени са над 400 пакета с астрономически изображения на астероиди, като са определени техните екваториалните координати. Това са предимно астероиди от главния пояс, намиращ се между Марс и Юпитер, за които е било необходимо уточняване на орбитните елементи. Определени са координатите на голям брой новооткрити близки и опасни астероиди. Сред тях особено опасен бе 2010 TQ19, наблюдаван на 08.10. 2010 г. Този астероид  премина на разстояние от Земята на 9.6лунни дистанции(1л.д.=384 401км), той има размери само 37 метра и визуалната му звездна величина в момента на най-близкото му преминаване бе 23m . Организирана е и Втората Пан-Българска наблюдателна кампания. Българските ученици и студенти са включени в международните кампании за търсене на астероиди и през 2013 година. Учениците и студентите са направили над 200 предварителни открития на астероиди. Предварително откритие на астероидите означава, че те имат определени малък брой положения от техните орбити и се нуждаят от допълнителни наблюдения за доуточняване на техните орбити. Някои от предварителните открития са проследени и потвърдени от други наблюдатели. След направените проследяващи наблюдения 17 нови обекти са класифицирани от Minor Planet Center като редовно откритие и са дадени обозначения на астероидите. Новите потвърдени астероиди, открити от българските участници са 2009 HX11, 2009HW11, 2010 GY109, 2010 MR4, 2010 GY109, 2010 CG138, 2011 UP21, 2011 EW5, 2011 HC60, 2011 UP21, 2012 WR, 2012 DW18, 2012 DX7, 2012 WQ, 2013 EB47, 2013 EQ46, 2013 EG52. Откритите нови астероиди са от основния пояс, който е между Марс и Юпитер.

Международната програма за търсене и проследяване на астероиди предизвиква оправдано голям интерес сред българските ученици и учители.
Българските ученици и студенти, които участват в Международната програма за търсене и откриване на астероиди работят изключително отговорно и качествено. Предоставената възможност на младите хора да са активна част от научно-изследователски процес в областта на астрономията ги мотивира за лично самоусъвършенстване и разширяване на обема от знания по астрономия. Осмислянето на всяка дейност в процеса на работа, обсъждането на
възникващите проблеми, самопроверката на резултатите и техният анализ – това са важни стъпки в усвояването на нелекия процес на научното изследване.