НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА "ХВАНИ КОМЕТА"

Съюз на астрономите в България
Министерство на образованието, младежта и науката
Национална астрономическа обсерватория Рожен
Астрономически център на Университет „Еп. К. Преславски”
Общество на учителите новатори в България

ОРГАНИЗИРАТ
Национална образователна астрономическа програма 
„Хвани комета”

През 2013 година ще могат да се наблюдават две ярки комети. Това изключително рядко интересно астрономическо събитие ще бъде в основата на пакет от образователни дейности, насочени към ученици от 1 до 12 клас. Целта е да се провокира интерес у малките и по-големи ученици към астрономията и природните науки. В продължение на една година, организирани в няколко наблюдателни кампании, учениците ще провеждат астрономически наблюдения, ще посещават Националната астрономическа обсерватория, обсерваториите и планетариумите в страната, ще участват в наблюдателни експедиции и школи, ще се запознават с работата на астрономите в България, ще участват в Национален ученически конкурс по астрономия.  Екип от астрономи и учители ще подготви дигатален образователен пакет от примерни наблюдателни уроци и образователни постери, които ще бъдат предоставени на училищата в България.

 

Програмата ще стартира от 1.03.2013 година и ще продължи до 01.02.2014 година.

Орагнизационен комитет:
Съюз на Астрономите в България – проф. д-р Диана Кюркчиева
Министерство на образованието, младежта и науката - гл. експерт Валя Иванова
НАО-Рожен – доц. д-р Таню Бонев, д-р Галин Борисов, Пенчо Маркишки, Андон Костов, Пламен Николов
Астрономически център на Университет „Еп. Константин Преславски” – проф. Драгомир Марчев, д-р Борислав Борисов
Общество на учителите-новатори в България – доц. д-р Веселка Радева, Цеца Цолова, Иво Джокин и Силвия Захариева, Анета Маринова, Мариана Димитрова, Мариана Колева, Христина Тричкова.


Програма
Цел: провокиране на траен интерес към астрономията и природните науки чрез участия в пакет образователни дейности /наблюдателни уроци, учебни наблюдения, наблюдателни кампании, експедиции, школи,  Национален конкурс по астрономия/.
Планиран период - 01.03.2013– 01.02.2014
В продължение на 12 месеца ще се проведат 2 наблюдателни кампании:
Март – Юни, Юли – Декември
Февруари 2014 година ще е финалният месец за изпращане на проектите в Националния образователен ученически конкурс по астрономия „Хвани комета”. Ще се излъчат най-добрите екипи, които ще бъдат представени и наградени по време на Националната конференция на САБ.
По време на всяка наблюдателна кампания ще се провеждат определени наблюдателни и образователни дейности и ще се излъчват по три екипа от най-добрите наблюдатели. Фокус във всяка наблюдателна кампания ще е специална наблюдателна сесия„ Хвани кометата”. По време на Специалната кометна сесия ще са концентрирани наблюденията на двете комети, тъй като това е времето на тяхната най-добра видимост.
 Ще се организира и проведе Национален ученически конкурс „Хвани комета” по определени направления (Кометите в човешката история; Портрет на една комета; Кометите и животът на Земята; Космически кометни мисии; Космическа мисия до кометата ... и др.)
Ще се популяризират астрономическите наблюдения и работата на професионалните астрономи и сътрудничеството между учени и учители по физика и астрономия.


 Март–Юни 2013 година – Информационна кампания за популяризиране на националната образователна астрономическа програма „Хвани комета” и подготовка и активиране на наблюдателната дейност в наблюдателни уроци, учебни наблюдения, наблюдателни експедиции и др Ще се проведе специалната наблюдателна кометна сесия от 1 март до 1 април за наблюдение на кометата C/2011 L4 (PanStarrs).
Дейности:
Активиране на атрактивна информативна образователна уеб-страница
Сформиране на наблюдателни екипи по училищата в страната „Ловци на комети”
Регистриране за участие в програмата в конкретни наблюдателни дейности
Начало на първата наблюдателна кампания
Стартиране на Националния конкурс „Хвани комета”
Провеждане на първата специална наблюдателна кометна сесия от 11 до 16 март за наблюдение на кометата L4 (PanStarrs).
Провеждане на наблюдения, летни наблюдателни експедиции, школи, публични наблюдения

Юли -  Декември 2013 година
Стартиране на втората наблюдателна кампания: наблюдения, публични наблюдения
Провеждане на наблюдения, летни наблюдателни експедиции, школи, публични наблюдения
Провеждане на Национален образователен астроономически конкурс „Хвани комета”
Провеждане на втората специална наблюдателна кометна сесия от 20 ноември до 30 декември  за наблюдение на кометата C/2013S1 (ISON).

Закриване на програмата с обяваване на най-добрите наблюдателни екипи.

Януари 2014
Заключителен етап на Националния конкурс по астрономия „Хвани комета” и обяваване на отличените проекти и екипи.

poster2