НАБЛЮДАТЕЛНИ ЕКСПЕДИЦИИ

 

  1. Инструкции за визуални наблюдения
  2. Инструкции за фотографски наблюдения
  3. Ученическа астрономическа обсерватория
  4. Електронно ученическо списание "Хвани комета"
  5. Планирани наблюдателни експедиции в НАО "Рожен"
  6. Дневник на наблюдателни експедиции