НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "ХВАНИ КОМЕТА"

Условия на конкурса Регистрация за участие Отличени проекти и екипи

Националният ученически конкурс „Хвани звезда” има за цел да провокира и развие траен интерес у учениците към астрономията.

Конкурсът се провежда в две направления: изкуство и наука.

Направление „Изкуство”: учениците ще трябва да направят разказ, рисунка, фотография, компютърна графика, свързани с наблюдения на двете ярки комети.

Направление „”Наука”: учениците ще трябва за подготвят отчет на проведено астрономическо наблюдение на кометите или на друго астрономическо явление през 2013 година.

Участниците ще бъдат разделени на 3 категории: 1-4 клас, 5-7 клас и 8 -12 клас.

Няма ограничение в броя на участниците в екипите.

Всеки екип трябва да направи уеб-страница, в която да представи своя разказ, рисунка, фотография, компютърна графика или отчет за проведено астрономическо наблюдение.

Отличените екипи в двете направления и в съответните категории ще бъдат поканени да участват в астрономически наблюдения в Националната астрономическа обсерватория „Рожен”.  Те ще получат книги и  постери на астрономически обекти от Южната европейска обсерватория.

За регистрация за участие в националния конкурс учителят-ръководител на екипа трябва да изпрати следната информация за учениците и за себе си:
Направление, трите имена, клас, училище, ел.адрес, пощенски адрес, телефон за връзка.
Регистрацията за участие в конкурса е отворена от 1.03.2013 до 31.12.2013 година.

В срок до 1 март 2014 година учителят-ръководител на екипа трябва да изпрати уеб-адрес на страницата, където е представена работата на екипа.

Националният конкурс стартира на 1.03.2013 година и ще приключи на 1.03.2014 година

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 20.03.2014 година.

В състава на комисията за проверка и оценка са включени астрономи и учители.
Забележка: Не се допуска екипи на членове от комисията да  участват в Националния ученически конкурс „Хвани комета”.

Регистрацията и материалите за участие в Националния ученически конкурс се изпращат от учителя-ръководител на екипа на: astro.edu@gmail.com