ЕЛЕКТРОННО УЧЕНИЧЕСКО СПИСАНИЕ
"ХВАНИ КОМЕТА"

В електронното ученическо списание ще публикуваме вашите наблюдения, статии, есета, мнения, въпроси, интересни истории, фотографии - вашата емоция по време на наблюденията на кометите и звездното небе през 2013 година!

13.03.2013 год.
Астрономически клуб "Орион", Гимназия за преподаване на чужди езици "Н.Вапцаров", Шумен

Предвид разкъсаната облачност през целия ден на 13 март (сряда) над гр. Шумен и свързаните с това по-добри изгледи за успех в опитите за визуални и фотографски наблюдения на кометата C/2011 L4 (PanSTARRS), същата вечер в Астрономическия център на Шуменския университет се събра група ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) гр. Шумен, ,ръководена от г-жа Анета Маринова – учител-физик. Те, заедно с проф. Драгомир Марчев и д-р Борислав Борисов от ШУ, както и Пенчо Маркишки от ИА при БАН, подготвиха наличната в Астрономическия център техника за наблюдения. Вечерта на 13 март при ясно време тънкият сърп на Луната щеше да може да се наблюдава на 6.5 градуса над кометата L4 (Panstarrs), което обещаваше да бъде един удобен ориентир за откриване на последната във все още светлото небе след залеза. Струпалите се облаци над западния хоризонт обаче не позволиха наблюдения. Все пак учениците наблюдаваха през телескоп Юпитер с неговите Галилееви спътници, мъглявината М42 Орион и бяха запознати с някои по-ярки съзвездия, появили се за кратко между вплътняващите се облаци.
Пенчо Маркишки, Организационен комитет на програмата, НАО-Рожен

Aneta1 Aneta2

13.03.2013 год.
Астрономически клуб "Персей", СОУ"Васил Левски", град Долни Чифлик, област Варна

За 13 март бяхме организирали НАБЛЮДЕНИЕ на кометата C/2011L4. Имаше голям интерес и повече от 30 деца, малки и големи, се събраха пред сградата на читалището в града в 18ч30мин. Около 40 минути след залеза на Слънцето, както беше препоръчано от Пенчо Маркишки, очаквахме да видим  PanSTARRS. Но облачността така и не се разкъса, поне! Интересът беше много голям и желаещите да видят кометата щяха да бъдат значително по-вече, но бях предупредил, че ще наблюдаваме само, ако небето е чисто. Но уви.Облачно беше на 14 март, такова е и днес 15 март! Според 10-дневната прогноза от 17 до 20 март има вероятност за разкъсване на облачността. Ще опитаме в някой от следващите дни!
Васил Василев, Ръководител на Астроклуб "Персей", град Долни Чифлик

Vasilev1

 

13.03.2013 год.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
"НИКОЛАЙ ХАЙТОВ",ВАРНА
АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ "НИКОЛАЙ КОПЕРНИК", ВАРНА

Проведено обучение на ученици за визуални и фотографски наблюдения на комети. Разучаване на картите на видимост на ярката комета C/2011 L4 (PANSTARRS).
Нели Христова, учител по физика и астрономия, ръководител на екипа, ПГГСД, Варна
Neliq

 

01.03.2013год.

Националната астрономическа програма "Хвани комета" беше открита с наблюдения на кометата   C/2012 S1 (ISON) от ученици от Математическата гимназия "Др Петър Берон", СОУ "Климент Охридски", Руското училище и Хуманитарната гимназия от Варна.

Това са ученици от астрономическите курсове на Веселка Радева от Астрономическата обсерватория и планетариум, Варна, България.Те направиха успешна наблюдателна сесия с 2м FaulkesN телескоп.

Най-важните наблюдения, които студентите планираха и направиха бяха на кометата C/2012 S1 (ISON). С тези наблюдения беше открита Българската Национална наблюдателна кампания „Хвани комета”.  Те ще се опитат да изследват динамиката на развитие на комата и на кометните опашки, като измерват промените им с приближаването до Слънцето.

Учениците наблюдаваха още обекта GJ317  и свръхновата PSNJ12211796+1130252 в галактиката NGC 4294.
Веселка Радева, ръководител на екипа, НАОП-Варна

2Faulkes

УЧЕНИЧЕСКА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ