Видимост на кометите

  1. Карти на видимост на кометата C/2011 L4 (PanStarrs)
  2. Орбитални елементи и ефемерида на кометата C/2011 L4 (PanStarrs)
  3. Карти на видимост на кометата C/2013S1 (ISON)
  4. Орбитални елементи и ефемерида на кометата C/2013S1 (ISON)
  5. Кометата C/2012 S1 (ISON) през октомври, ноември и декември
  6. Кометите - есен 2013

Пенчо Маркишки, Национална астрономическа обсерватория "Рожен"