Визуални наблюдения


 

  1. Инструкции за визуални наблюдения
  2. Бланка за визуални наблюдения
  3. Ученическа астрономическа обсерватория
  4. Електронно ученическо списание "Хвани комета"