Орагнизационен комитет:


Съюз на Астрономите в България – проф. д-р Диана Кюркчиева

Министерство на образованието,младежта и науката - гл.експерт Валя Иванова


Национална Астрономическа Обсерватория -Рожен
– доц. д-р Таню Бонев, гл. ас. д-р Галин Борисов, Пенчо Маркишки(гл. оптик), Андон Костов (астроном), Пламен Николов(докторант)


Астрономически център на Университет „Еп. Константин Преславски”
– проф. д-р Драгомир Марчев, гл. ас. д-р Борислав Борисов


Общество на учителите-новатори в България
– д-р Веселка Радева

Национален координатор: Веселка Радева

astro.edu@gmail.com