КОНТАКТ


Председател на Комисията по оценка на проектите:
Проф. д-р Диана Кюркчиева
d.kyurkchieva@shu-bg.net

Национален координатор на Конкурса:
доц. д-р Веселка Радева
astro.edu@gmail.com