РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за участие – до 20 януари 2017 година.

За да регистрирате екипа изпратете e-mail на адрес: astro.edu@gmail.com със следната информация:

- Име на проекта
- Вид на проекта:научно-изследователски илюстративен проект, за нови знания, за проверка на знанията,
- Възрастова група: I или II група
- Име, презиме, фамилия на ученика, клас, училище
- Име, презиме, фамилия на ученика, клас, училище
- Име, презиме, фамилия на ученика, клас, училище
- Име и фамилия на учителя, училище, град/ село, пощенски адрес, телефон за връзка, електронна поща

Тази информация изпращайте като обикновен текст в писмо, а не като прикачен файл на WORD.  Ако не получите отговор и не сте влючени в списъка на регистрираните проект, това означава, че не сте изпратили пълна и точна информация.

След получаването на тази информация екипът ще бъде регистриран и включен в страницата на регистриранине проекти.

Изпращане на адресите на уеб-страниците с проектите – до 31 март 2017 година
на е-майл: astro.edu@gmail.com