Условия за участие


Изисквания към участниците

Възрастови категории

Изисквания към проектите

Целта и предназначението на предложения проект трябва да се дифинира ясно. Да се определи към коя подгрупа да се отнесе проектът. Потребителят трябва да разбере за какво може да се използва предложения образователен продукт – дали това е проект, който показва колко задълбочено учениците са се запознали с даден научен проблем, дали се поднася ново учебно съдържание, илюстрация към него или се предлага решение на проблем;

Препоръки към темите от учебната програма

Проектите по уроци или теми от учебната програма могат да акцентират върху:

Проектите, по своето съдържание могат да бъдат:

Технически изисквания към проектите

Проектът, трябва да е с текст обем до 10 десет стандартни страници, формат А4, да е във вариант на уеб-страница. Желателно е графичните елементи (JPG, GIF)  да не са с много големи размери (30 – 50 кВ са приемливи размери).
Проектите трябва да се проверят за научни и фактологически грешки, както и за правописни и пунктоационни грешки.
Препоръчително е проектите да се подготвят и във вариант на английски език.

Дидактическа визитка на проекта

Срокове

Регистрация на проектите – до 20 януари 2017 година
на е-майл: astro.edu@gmail.com

Изпращане на линк към уеб-страницата с проекта – до 31 март 2017 година
на е-майл: astro.edu@gmail.com

Проверка и класиране на проектите – до 1 май 2017 година
Класирането ще бъде представено на уеб-страницата на конкурса

Представяне и награждаване на отличените проекти – до 20 май 2017 година
Представяне и награждаване на Втората национална ученическа научна конференция, организирана от Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен