ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП. ОЦЕНКА И НАГРАЖДАВАНЕ


Оценяване и класиране

Оценяването и класирането на проектите се извършва от Национална комисия. Комисия от астрономи от Астрономическата обсерватория на Шуменския университет и Националната Астрономическа Обсерватория, Рожен ще оценява проектите по следните критерии:

Максималният брой точки за всеки критерий е 6 точки.

Критерии за компютърно представяне

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 точки.

Членовете на Комисията не трябва да са ръководители или консултанти на проекти.

Проекти, в които се установи плагиатство, се дисквалифицират и не участват в конкурса!


КЛАСИРАНЕ

Проектите се класират на първо, второ и трето място.
Допълнително ще се класира един проект за най-добра анимация и един проект за най-добър уеб-дизайн.

Класирането е екипно.

Класирането на двете възрастови групи е отделно.

Проектите, класирани на първо място, получават оценка Отличен 6.
Проектите, класирани на второ място, получават оценка Отличен 5.75.
Проектите, класирани на трето място, получават оценка Отличен 5.50.
Оценката може да бъде използвана за прием в Университет „Епископ Константин Преславски“ в специалностите: Астрономия и метеорология, Медицинска физика и радиоекология.

Отличените проекти получават грамота, наблюдателно време в Астрономическата обсерватория на ШУ и награди от спонсорите на Конкурса.

Всички участници получават сертификат за участие в Националния конкурс по астрономия.

Класирането е окончателно и не подлежи на промени.

Приятна и успешна работа!

Ако имате въпроси, пишете на astro.edu@gmail.com

Национален координатор на Конкурса:
Доц.д-р Веселка Радева
Астрономическа обсерватория
Университет "Епископ Константин Преславски"