SEA-View – планетарна система за ранно предупреждаване за цунами
Момчил Виляминов, 10 клас
Георги Маринов, 10 клас
Математическа гимназия, Варна

Резюме: Представяме разработена от нас SeaView - интерактивна карта, която визуализира в ясен и разбираем за широк кръг потребители вид разнообразна информация за световния океан в реално време(течения, вълни, температура и др.). Данните се взимат динамично от морски буйове,  преработват се и се представят в разбираем за потребителя визуален вид. За всяка станция потребителят може да открие информация от различните сензори. Освен информация за състоянието на световния океан, SeaView показва интерактивни цунами станции. Те са станции, които засичат сигнали за опасна големина на вълните или водни и въздушните течения, застрашаващи преминаващите кораби.