Начални практики в ракетостроенето. Ракетни системи, защо една ракета лети и как?
Димитър Дудренов, 10 клас
Петър Златев, 11 клас
Йоана Кабакова, 10 клас
Астрономическа обсерватория, Варна.
Математическа гимназия и Първа езикова гимназия

Резюме: В проекта разглеждаме най-важните моменти в историята маркиращи големите стъпки и открития в ракетостроенето. Представени са различните видове ракети спрямо най-важните фактори. Горивото като един от главните фактори дели ракетните модели на три вида, различаващи се до основите на техния дизайн. Представени е как работи една ракета, като се имат пред вид най-важните закони и теория на ракетостроенето. Използвайки законите и проучванията за видовете ракети и условията, в които се използват, представяме дизайна на ракета, който сме избрали. Достигнати са определени параметри като максимална височина, максимална скорост и ускорение. Подобряването на устойчивостта на нашата планета е много важно затова ние базираме конструкцията на нашия модел около рециклиране и използване на по-дружелюбно за природата гориво. Рециклирането се изразява в използване на компоненти за минимална цена или от предмети които иначе биха били изхвърлени след употреба. Така показваме достъпността на подобен експеримент, както и че в основата на подобно проявено въобръжение се крие и развитието на по-екологична технология. С проведените експерименти и построен модел, ние достигаме до важни заключения нужни за подобряването му и евентуалното създаване на по голям работещ модел, способен да съдържа авионика която да измерва атмосферни данни.
Демонстрационният филм на проекта може да бъде видян на уеб-адрес: https://www.youtube.com/watch?v=IowXsMILDVE