Астрономическите проекти в програмата ZOONIVERSE
Добромир Георгиев, 10 клас
Илия Ников, 10 клас
Мартин Димчев, 10 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Математическа гимназия, Варна

Резюме: В проекта са представени астрономическите проекти в научно-изследователската програма в Интернет ZOONIVERSE. Особено внимание е отделено на проектите за търсене на астероиди и комети, изследване на обекти от марсианската повърхност, регистриране на области на звездообразуване в Млечния път, класификация на галактики.