Космически храни – технология, производство и хранителен режим
Димана Лазарова
Астрономическа обсерватория, Варна
Професионална гимназия по туризъм

Резюме: В проекта е представена технологията и основните изисквания за получаване на храни за космонавти, разгледано е примерно меню и хранителен режим на астронавтите в Международната космическа станция. Представени са постиженията на Института за космически изследвания в областта на космическите храни.