ASTRO-SPIRAL : Търсене на астероиди чрез метода на спиралите
Галина Станева, 9 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Математическа гимназия, Варна

            Проектът Astro Spiral представя иновативен подход при сравняването на астрономически изображения на области от небето чрез построяване на изпъкнала спирала върху светлите обекти от такова изображение. За тази цел, разработхме програма на C++ на платформата Cinder. Тя намира ярките обекти в астрономическото изображение в JPEG формат и ги свързва в изпъкнала спирала чрез собствен алгоритъм на базата на Graham Scan за изпъкнала обвивка.