Феромагнитна течност (magnetic fluid)
Тедислава Цветомирова Василева
СОУПНЕ "Фридрих Шилер", 11клас, гр. Русе

 

Феромагнитна течност

Ферофлуидът е колоидна течност, направена от нанодиапазонен феромагнетизъм, феримагнетични частици и течност превозвач. Всяка частица е покрита с повърхностно активно вещество. Ферофлуидите са съставени от нанодиапазонни частици от магнетит, хематит или от друго съдържащо желязо съединение и течност. Частиците са достатъчно малки, за да допринесaт за цялостното магнитно реагиране на течността, в която се намират. Обичайният състав на ферофлуида е 5% твърди частици, 10% повърхностно активно вещество и 85% течност превозвач/преносител. Интересното при ферофлуида е това, че самият той е съставен от твърда и течна част. При липса на магнитно поле, той е в течно състояние, а при наличие на такова преминава в твърдо (това впечатление остава). Това му позволява да бъде използван в акустични прибори, в медицината, като вакуумен уплътнител за въртящи се оси и др. Също така може да има още бъдещи приложения, които ще са свързани с наноелектромеханичните системи. При високи температури ферофлуидите губят способността си да отговарят на магнитни полета. Когато ферофлуидът е поставен до силно вертикално магнитно поле, по повърхността му се образуват връхчета и низини. Този ефект е известен като нeстабилност на нормално поле. Ферофлуидите имат висока магнитна възприемчивост, затова и необходимото високото магнитно поле може да се постигне с малък магнит