Откриване и проследяване на астероиди по международната програма IASC
Ирена Димитрова, 11 клас, Астрономическа обсерватория, Математическа гимназия, Варна

Резюме: В проекта се представят резултати от работата на екип ученици в Международната програма за търсене и проследяване на астероиди IASC за изминалата година. Представни са основните стъпки от обработката на астрономическите изображения с помощта на програмата АСТРОМЕТРИКА.