Интерактивна биология
Мирослав Дяков
Валентин Бончев
СОУ „Сава Доброплодни“, Шумен

Резюме: Биология е научната област на проекта „Интерактивна биология“. Той е свързан с основните жизнени процеси при растенията. Чрез своите опити, авторите на проекта показват колко интересна и лесно достъпна може да бъде биологията за учениците. Авторите са използвали продукти и материали от ежедневието. Процесите хранене, дишане, дразнимост и движение, отделяне, растеж и развитие, размножаване при растенията, те описват интересни анимации и видеа (направени и заснети от самите тях). Проектът е съобразен с ДОИ на училищен етап.
Abstract: Biology science project "Interactive biology." It is associated with basic life processes in plants.Through their experiments, the authors of the project show how interesting and easily accessible can be for biology students. The authors have used products and materials from everyday life. Processes nutrition, breathing, irritability and movement, separation, growth and development, reproduction in plants, they describe interesting animations and videos (made and filmed themselves). The project is consistent with state educational standards of the school stage.