Откриване и изследване на извънслънчеви планети чрез мрежа от
малки космически телескопи

Ирена Димитрова, 11 клас
Борислава Борисова, 11 клас
Астрономическа обсерватория, Варна
Математическа гимназия, Варна

Резюме: Представена е идеята за създаване на мрежа от малки късмически телескопи за откриване и изследвани на близки извънслънчеви планети. Направени са модели на избрани по предварително зададени критерии пет извънъслънчеви планети. Описани са целите, задачите и времевата линия на евентуална космическа мисия за изстрелване и работа на мрежа от малки космически телескопи. Проектът е спечелил първо място в Националния конкурс КОСМОС на фондация Еврика.