Дейности

Реализирани:

1. Национална програма по физика в Интернет - ог 2003 до 2012
http://innovativeteachersbg.org/ncphysics/NKF.html
Съвместно с МОН, Съюза на физиците в България, Майкрософт България.

2. Национална програма по астрономия в Интернет - от 2003 до 2012
http://innovativeteachersbg.org/ncastronomy/nka.html
Съвместно с МОН, Съюза на астрономите в България  и Майкрософт България.

3. Организация и провеждане на Международната астрономическа наблюдателна школа в НАО-Рожен - от 2003 до 2011
http://innovativeteachersbg.org/ISS/ISS2011.html

4.. Обучение за учители и ученици “Практическа и наблюдателна астрономия – от древността до днес” – до Старосел, в Националната астрономическа обсерватория – Рожен, Перперикон

5. Провеждане на ученически фестивал"10 години ЦЕРН" - 30 май 2009 година

6. Участие в подготовка на научна сесия "ЦЕРН за образованието" в Националната конференция с международно участие на ОБщина-Варна - октомври 2009 година

7. Организация на две квалификации на учители по физика и астрономия в ЦЕРН на български език в партньорство с РИО-Варна, СФБ-Варна и ТО на НТС,Варна - 2008 - 2010
http://education.web.cern.ch/education/Chapter1/Page3_BU.html

8. Пътуващо обучение за учители и ученици "От Галилей до ЦЕРН"- Италия и ЦЕРН, Женева, Швейцария, 2010 г.

9. Обучение по астрономия на учители по физика и астрономия, съвместно с Европейската асоциация за астрономическо образование и Международния астрономически съюз
http://innovativeteachersbg.org/EAAE-IAU-BGASTROSCHOOL/INFO.html

10. Ученически конкурс за астрономическа фотография
http://www.innovativeteachersbg.org/innovations.html

11. Ученически конкурс за астрономически видеофилм
http://www.innovativeteachersbg.org/innovations.html

12. Обучение по астрономия на учители по физика и астрономия, съвместно с Европейската асоциация за астрономическо образование и Международния астрономически съюз
http://innovativeteachersbg.org/EAAE-IAU-BGASTROSCHOOL/INFO.html

13. Създаване на Електронна библиотека на Национална програма по астрономия в Интернет
http://innovativeteachersbg.org/ncastronomy/nka.html
Съвместно с МОН, Съюза на астрономите в България  и Майкрософт България.

14. Създаване на Електронна библиотека на Национална програма по физика в Интернет
http://innovativeteachersbg.org/ncphysics/NKF.html
Съвместно с МОН, Съюза на астрономите в България  и Майкрософт България.

15. Международен конкурс на JPL, NASA за ученици Scientist for a day

16. Подготовка на екипи от ученици от Варненски училища за участие в Международните конкурси "Млади таланти", "Одисей" и "Космически колонии"

17. Участие на студентите от Младежкия клуб на сдружението Борислав Неделчев и Цанко Йорданов в Международна среща - обучение на младите лидери във Франция - август, септември, 2012

18. Участие на учители от Сдружението в обучение по проекта и в летни международни училища в Гърция - Проект COSMOS An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning. , 2012

 

about us links contacts