ПРОГРАМА РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИЦИ ГАЛЕРИЯ КОНТАКТ    

Public Astronomical Observatory and Planetarium
Varna, Bulgaria

 

 

14 th EAAE-IAU Astronomy Summer School
September 1 st - 5 th 2010 in Varna (Bulgaria)

Organisers:

 • European Association for Astronomy Education (EAAE)
 • International Astronomical Union (IAU)
 • Astronomical Observatory and Planetarium-Varna,
 • Regional Inspectorate of Ministry of education and science-Varna,
 • Bulgarian Astronomical Society,
 • Society of Innovative Teachers in Bulgaria,
 • National Astronomical Observatory-Rozhen and
 • Shumen University.

The Summer School is for school teachers interested in astronomy.
The Summer School is not aimed at experts.
The preliminary theme of this Summer School is " Teaching Astronomy at the beginning of the 21 st century".

The aim of the organisers is to promote very active participation and the exchange of ideas.

General Lectures will be presented by EAAE and IAU members.
Workshops will be held in two groups (each 30 participants).
The objective of WS is to offer teachers very practical and didactic presentations presented by EAAE and IAU members.
Observation sessions can be held during the Summer School depending on the weather.
The goal is to introduce the participants to all types of astronomical observations.

The course will offer participants special observations using the Astronomical observatory and planetarium - Varna

14 th EAAE - IAU – BULGARIA
Астрономическа школа за учители
1 – 5 .09. 2010

Организатори

 • Европейска организация за астрономическо образование (EAAE)
 • Международен астрономически съюз (IAU)

С подкрепата на:

 • Община, Варна
  Астрономическа обсерватория и планетариум, Варна
 • Регионален инспекторат на МОМН, Варна
 • Български астрономически съюз
 • Общество на учителите новатори в България
 • Национална астрономическа обсерватория - Рожен
 • Университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен

Основни дейности:
Лекции, представени от членове на EAAE и IAU, представители на МОМН.
Практически упражнения – участниците ще бъдат разделени в две групи (5-7 кл. и 8-12 кл.)
Наблюдения – ще се проведат наблюдения на Слънцето и на Луната, планети и звездното небе. Наблюденията ще се проведат в Астрономическата обсерватория и планетариум-Варна.
Постерна сесия – учителите ще представят постери, в които са отразени техни практически астрономически дейности.

Такса за правоучастие: 25 лв ( включва сборник с всички материали от школата + DVD)
Завръшилите курса ще получат сертификат за преминалото обучение, издаден от Европейската асоциация за астрономическо образование.