logo2logo3

Космическо моделиране

Лов на астероиди

Educational Faulkes Telescope Project

ZOONIVERSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРСИАНСКА БАЗА MARSGATEWAY

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТ ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГАЛЕРИЯ

Проектът за разработката и построяването на макет на Марсианска база е част от Образователната програма “Ученическа Космическа Агенция“. Тази програма обединява училища от град Варна за идейната разработка и създаването на бази на различни планети от Слънчевата система.
Проектът е интердисциплинарен по своята същност – при разработката му учениците усвоиха знания във всички области на науката. При изработването на моделите са изградени умения за работа с различни видове материал, дава се свобода на творческо въобръжение.
Разработената документация по идейния проект включва обосновани предложения във всички важни научни области, които намират приложение в Базата. В рамките на получените знания са предложени интересни решения на важни за оцеляването на екипажа проблеми. Създаденият компютърен модел на молулите за кацане е интересно решение.
Изграденият макет на повърхността на планетата отговаря на представите на учениците и техните ръководители за повърхността на избраното за кацане място на първата човешка база на Марс.
Целите на проекта са научно-изследователски и образователни. Научно – изследователските цели са:запознаване с научната информация за  планетата, изработване на идеен проект на Базата;разработка на компютърен модел на марсианската повърхност и на модулите за кацане;създаване на модели на марсианската повърхност, на модулите и на марсоходите.
Образователните цели са: усвояване на знания от различни области на науката и умения за моделиране и изграждане на Базата.
Разработването и изработването на проекта за Марсианска база се извършваше в продължение на две години (учебната 2003-2004 и 2004-2005 години). За този период авторите на проекта усвоиха: голям обем нови знания, извън учебната програма на ПГСАГ: много нови умения за създаването на модулите от макета на Марсианската база. За периода на реализиране на проекта се търсеха и намираха решения на проблеми, възникнали в хода на работата.
Разработването на Марсианската база е едно предизвикателство към въобръжението на авторите, довело до получаването на много нови знания, развиването на нови умения  и е прекрасна възможност за творческа изява.       

Ръководители на проекта: Д-р Веселка Радева от НАОП, Варна и  Катя Марева, учител в ПГСАГ, Варна

 

За нас

Нови проекти

Успехи

Нашите приятели

Галерия

Контакти