Астрономическа обсерватория на Шуменски Университет „Еп. К. Преславски”
Национална астрономическа обсерватория Рожен
Минстерство на образованието и науката

организират

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО АСТРОНОМИЯ
"ЗВЕЗДНИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ"

СТАТУТ НА КОНКУРСА

Националният конкурс по астрономия „Звездни пътешественици“ има за цел
да стимулира творческия подход и изследователската работа на учениците,
да задълбочи и разшири знанията и уменията по астрономия.

Конкурсът включва разработване на проекти по астрономия.

Проектите, представени в Националния конкурс по астрономия трябва да са съобразени с учебните програми по физика и астрономия.

Регистрация за участие в Националния конкурс по астрономия – до 20 януари 2017 година.
Информация за проекта и екипа се изпраща на е-майл: astro.edu@gmail.com

Изпращане на адресите на уеб-страниците с проектите – до 31 март 2017 година
на е-майл: astro.edu@gmail.com

Подбор на най-добрите проекти – до 1 май 2017 година.

Представяне и награждаване на отличените проекти на Втората научна ученическа конференция на Университет „Епископ Константин Преславски“ – до 20 май 2017 година.