1012513  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2002-2003 год.

 

 
Комисията разгледа докладите и определи тези, които отговарят на критериите. Те са отбелязани с "допуснат" .

За участие с 5-минутна презентация на проекта си по време на Националния фестивал на физиката и астрономията на 31 май 2003 г. във Варна са поканени авторите на следните проектите:

01. Звезден куп Плеяди, М45 - ПМГ "Добри Чинтулов" - гр. Сливен
05. Измерване на времето в праисторическата епоха... - гр. Стара Загора
18. Черни дупки - СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино, общ. Варна
24. Луната - СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
52. Съзвездието Голяма мечка - СОУ "П.Р.Славейков" - гр.Трявна
59. Еволюция на звездите - ЕГ "Йоан Екзарх"- гр.Враца
66. Гигантите в Слънчевата система - Юпитер и Сатурн - СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Карнобат
84. Марс - червената загадка - ПМГ "Проф.Емануил Иванов" - гр.Кюстендил

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

Маркираните с "допуснат" проекти са допуснати до конкурса.

1. Тема:
Училище:
Участници:
Звезден куп Плеяди, М45 допуснат
ПМГ "Добри Чинтулов" - гр. Сливен
Веселина Калинова, 17 год.
Николай Качаров, 15 год.
Юлия Узунова, 16 год.
Иванка Гецова, ръководител, НАО - гр. Сливен
 
2. Тема:
Училище:
Участници:
Терранова - новата земя
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Албена Йорданова Йорданова, 17 год.
Катя Петкова Динева, 17 год.
Христо Любомиров Димитров, 17 год.
Светлана Иванова, ръководител
 
3. Тема:
Училище:
Участници:
Нептун - синята планета с най-бързи ветрове допуснат
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Светослава Светославова Цонева, 17 год.
Цветелина Маринова Георгиева, 18 год.
Валерия Димитрова Петрова, 17 год.
Светлана Иванова, ръководител
 
4. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Голяма мечка допуснат
МГ "Д-р Петър Берон" - гр.Варна
Александър Бориславов Борисов, 15год.
Костадин Савков Александров, 15 год.
Николай Петров Иванов, 15 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
5. Тема:

Училище:
Участници:

Измерване на времето в праисторическата епоха по българските земи допуснат
гр. Стара Загора
Борислав Николаев Виденов, 18 год.
Мария Милкова Стоянова, 17 год.
Иван Вълев Христов, 14 год.
Алексей Димитров Стоев, ръководител, НАОП "Ю. Гагарин"
 
6. Тема:
Училище:
Участници:
Пасажи на планети върху диска на Слънцето
гр. Стара Загора
Пламен Георгиев Недев, 18 год.
Стоян Ганчев Ганчев, 17 год.
Мирчо Стойков Христов, 17 год.
Алексей Димитров Стоев, ръководител, НАОП "Ю. Гагарин"
 
7. Тема:
Училище:
Участници:
Картината на света – от миналото до сега
ОУ “Константин Арабаджиев“- гр.Варна
Иван Илиянов Станков, 11 год. 
Косьо Недев Иванов, 11 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
8. Тема:
Училище:
Участници:
Еволюция на звездите
ОУ “Константин Арабаджиев“- гр.Варна
Десислава Янчева Живкова, 11 год.
Максим Михайлов Янчев, 11 год.
Радослав Петров Пантелеев, 11 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
9. Тема:
Училище:
Участници:
Нови планети
СОУ ”Климент Охридски “- гр.Варна
Антон Цветанов Пенев, 11 год.
Димитър Любомиров Панайотов, 11 год.
Мартин Галинов Пенев, 11 год.
Стефан Димитров Димитров, 11 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
10. Тема:
Училище:
Участници:
Кометата Ikeya - Zhang (C/2002 C1) допуснат
I ЕГ и СОУ “Климент Охридски“ - гр. Варна
Надежда Радева, 16 год.
Елена Статева, 17 год.
Георги Джартов, 16 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
11. Тема:
Училище:

Участници:

Луната допуснат
Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" и 
ОУ “Черноризец Храбър“- гр. Варна
Надежда Радева, 16 год.
Жанета Досева, 14 год.
Камен Тодоров, 17 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
12. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Дракон допуснат
СОУ ”Климент Охридски“ и I ЕГ - гр. Варна
Ана Йотова, 14 год.
Надежда Радева, 16 год.
Маноела Микаелян, 16 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
13. Тема:
Училище:
Участници:
Кометата Hale - Bopp (C/1995 O1) допуснат
I ЕГ и СОУ ”Климент Охридски“ - гр. Варна
Надежда Радева, 16 год.
Първолета Маринова, 16год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
14. Тема:
Училище:
Участници:
Планетарната мъглявина Mz 3, "Мравка" допуснат
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр.Стара Загора
Маргарита Господинова Димова, 16 год.
Силвия Христова Христакева, 16 год.
Пенка Ганчева, ръководител, НАО "Юрий Гагарин" - гр.Стара Загора
 
15. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Голяма мечка
СОУ "П.Кр.Яворов" - гр.Варна
Георги Николов Георгиев, 15 год.
Ивайло Николаев Чабаев, 15 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
16. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Марс
СОУ "П.Кр.Яворов" - гр.Варна
Симеон Валентинов Георгиев, 15 год.
Христо Иванов Христов, 15 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
17. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Орион
СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Варна
Вергил Йотов, 13 год.
Жельо Желев, 14 год.
Веселка Радева, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
18. Тема:
Училище:
Участници:
Черни дупки допуснат
СОУ "Христо Ботев" - с. Ветрино, общ. Варна
Билген Али Сали, 17 год.
Пламена Кръстева Василева, 17 год.
Ивета Евгениева Тодорова, 17 год.
Ивелина Радева, ръководител
 
19. Тема:
Училище:
Участници:
Другата Европа допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Антоанета Тонева Томова, 17 год.
Димитър Пламенов Илиев, 17 год.
Георги Емилов Петров, 17 год.
Марияна Колева, ръководител
 
20. Тема:
Училище:
Участници:
Европа - спътникът на Юпитер
гр. Стара Загора
Иван Сашев Лозанов, 16 год.
Кирил Румнов Русев, 16 год.
Пенка Ганчева, ръководител, НАО "Юрий Гагарин" - гр.Стара Загора
 
21. Тема:
Училище:
Участници:
Луната
СОУ "Гео Милев" - гр. Варна
Калина Бориславова Бориславова, 14 год.
Илияна Руменова Кирилова, 15 год.
Росен Весков Костов, 14 год.
Сениха Салим Талиб, ръководител 
 
22. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето допуснат
СОУ "Гео Милев" - гр. Варна
Андрей Йорданов Андриков, 14 год.
Боряна Недялкова Христова, 14 год.
Калин Маринов Недев, 14 год.
Сениха Салим Талиб, ръководител
 
23. Тема:
Училище:
Участници:
Черни дупки
СОУ "Гео Милев" - гр. Варна
Десислава Ангелова Кирилова, 17 год.
Августина Пенева Ванкова, ръководител
 
24. Тема:
Училище:
Участници:
Луната допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Сергей Симеонов Стойнов, 17 год.
Радослав Венелинов Христов, 18 год.
Пламен Димитров, 18 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
25. Тема:
Училище:
Участници:
Вселената допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Радослав Венелинов Христов, 18 год.
Сергей Симеонов Стойнов, 17 год.
Пламен Мирославов Димитров, 17 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
26. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Венера допуснат
СОУ "Св. Климент Охридски" - гр.Варна
Сергей Симеонов Стойнов, 17 год.
Виолета Стоянова, ръководител
 
27. Тема:
Училище:
Участници:
Малките тела в Слънчевата система
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Явор Стойков Колев, 17 год.
Августина Ванкова, ръководител
 
28. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Марс
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Кристина Костадинова Чернева, 17 год.
Мариета Михайлова Михайлова, 18 год. 
Августина Ванкова, ръководител
 
29. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Венера
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Светлана Пламенова Проданова, 18 год.
Жанета Атанасова Баталова, 17 год.
Августина Ванкова, ръководител
 
30. Тема:
Училище:
Участници:
Големият взрив
Американски колеж - гр. София
Елица Гарнизова, 15 год.
Владимир Попов, 15 год.
Йоана Пендачанска, 15 год.
Красимира Чакърова, ръководител
 
31. Тема:
Училище:
Участници:
Звездата Проксима допуснат
гр. Сливен
Борис Василев Люцканов
Иванка Гецова, ръководител, НАО - гр. Сливен
 
32. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Марс допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Димитър Георгиев Узунов, 13 год.
Николай Тонев Николчев, 14 год.
Ясен Митков Димитров, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
33. Тема:
Училище:
Участници:
Планети в Слънчевата система допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Боян Василев Василев, 13 год.
Диан Дианов Драгиев, 13 год.
Ивайло Станимиров Илиев, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
34. Тема:
Училище:
Участници:
Луната допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Ирена Валентинова Василева, 13 год.
Мая Любомирова Дацева, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
35. Тема:
Училище:
Участници:
Млечен път, черни дупки, мъглявини
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Ромина Николаева Николова, 13 год.
Светлозара Красимирова Доксимова, 14 год.
Вяра Николова, ръководител
 
36. Тема:
Училище:
Участници:
Слънчевата система
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Боян Любенов Любенов, 14 год.
Йоанна Наскова Станева, 13 год.
Павел Русев Русев, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
37. Тема:
Училище:
Участници:
Спътникът на Юпитер Йо допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Петър Добромирав Йорданов, 13 год.
Стоян Димитров Димитров, 13 год.
Цветан Бойков Цанев, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
38. Тема:
Училище:
Участници:
Извънземните: има ли ги или не допуснат
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Мартина Герчева Исайлова, 12 год.
Милвана Сивкова Стоянова, 13 год.
Славена Рускова Колева, 13 год.
Вяра Николова, ръководител
 
39. Тема:
Училище:
Участници:
Комети и метеори
ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Варна
Георги Петров, 13 год.
Ивайло Владимиров, 13 год.
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
40. Тема:
Училище:
Участници:
Светлините на звезда
Американски колеж - гр. София
Александра Генова, 15 год.
Дарина Манолова, 15 год.
Мария А. Василева, 15 год.
Ромина Казанджиян
Красимира Чакърова, ръководител
 
41. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Плутон
ТКО "Марийка и Маринчо Караконови" - гр. Ловеч
Десислава Веселинова Занкова, 16 год.
Мария Николаева Христова, 16 год.
Цветомир Сашев Стефанов
Фани Демирева, ръководител
 
42. Тема:
Училище:
Участници:
Кометите - мит и реалност допуснат
VIII СОУ "Александър Пушкин" - гр.Варна
Искра Ангелова, 17 год.
Радина Кавалджиева, 17 год.
Здравка Миткова, 17 год.
Светлана Иванова, ръководител
 
43. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето допуснат
ОУ "Панайот Волов" - гр.Варна
Йордан Емилов, 13 год.
Кристина Василева, 13 год.
Ивелина Атанасова, 13 год.
Ивелина Енчева, ръководител
 
44. Тема:
Училище:
Участници:
Слънчева система
ОУ "Св.св. Кирил и Методий"
Радослав Красимиров Керемедчиев, 14 год.
Вяра Михайлова Николова-ръководител
 
45. Тема:
Училище:
Участници:
Галактиката Андромеда, М31
СОУ "П. Кр. Яворов" - гр. Варна
Юлиян Вълчев Христов, 16 год.
Слави Минков Стоянов, 16 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
46. Тема:
Училище:
Участници:
Тайните на Космоса
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Варна
Йоанна-Никол Теохари Генова, 12 год. 
Кармела Ванкова Кожухарова, 12 год. 
Симона Росенова Кирякова, 12 год. 
Ефтимия Ковачева, ръководител
 
47. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето - нашата звезда допуснат
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр. Стара Загора
Пламен Недев, 18 год.
Руслан Велков, 18 год.
Надя Кискинова, ръководител, НАО "Юрий Гагарин" - гр.Стара Загора
 
48. Тема:
Училище:
Участници:
Метеорен поток Леониди
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр. Стара Загора
Мария Стоянова, 17 год.
Надя Кискинова, ръководител, НАО "Юрий Гагарин" - гр.Стара Загора
 
49. Тема:
Училище:
Участници:
Метеорен поток Персеиди
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - гр. Стара Загора
Мария Стоянова, 17 год.
Надя Кискинова, ръководител, НАО "Юрий Гагарин" - гр.Стара Загора
 
50. Тема:
Училище:
Участници:
Галактиката Андромеда, М31
ТГ - гр. Пловдив и СОУ "Климент Охридски" - гр. Пловдив
Стефан Стоянов, 18 год.
Светослав Тодоров, 17 год.
Анна Йолчева, ръководител, ПУ - гр. Пловдив
 
51. Тема:
Училище:
Участници:
Метеорен поток Персеиди допуснат
СОУ "Николай Лилиев" и МГ "Д-р Петър Берон" - гр.Варна
Свилен Иванов, 18 год.
Илиян Янев, 18 год.
Венцислав Дянков, 15 год.
Валентин Велков, ръководител, НАОП "Николай Коперник"
 
52. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Голяма мечка допуснат
СОУ "П.Р.Славейков" - гр.Трявна
Ирена Костадинова Серафимова, 17 год.
Здравко Тончев Минчев, 17 год.
Росен Тодоров Рачев, 17 год.
Виолета Тачева, ръководител
 
53. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Марс допуснат
ЕГ "Йоан Екзарх" - гр. Враца
Герасим Трифонов Трифонов, 16 год.
Ненчо Веселинов Ненов, 16 год.
Ботка Савова, ръководител
 
54. Тема:
Училище:
Участници:
Леденият свят на Европа
Национална Априловска гимназия - гр. Габрово
Стефан Тинчев Димитров, 17 год.
Християна Николаева Стефанова, 16 год.
Мирослава Руменова Тотева, 16 год.
Красинела Георгиева, ръководител
 
55. Тема:

Училище:
Участници:

Неидентифицираните летящи обекти - предизвикателство за астрономите
СОУ "Васил Левски - гр. Стара Загора
Мариян Недев Иванов, 18 год. 
Кирил Русев, 18 год.
Мария Димитрова, ръководител
 
56. Тема:
Училище:
Участници:
Слънчевата система
ПМГ "Проф.Емануил Иванов" - гр.Кюстендил
Андрей Емилов Благоев, 17 год.
Стефан Веселинов Везенков,17 год.
Десислав Стоянов, 17 год.
Димитър Димитров,17год.
Силвия Стойчева, ръководител
 
57. Тема:

Училище:
Участници:

Пътуване във времето (Теории на Айнщайн, дупки на червеи, черни дупки , изкривяване в пространството)
ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - гр.Кюстендил
Стойчо Василев Стоев, 16год. 
Силвия Стойчева, ръководител
 
58. Тема:
Училище:
Участници:
Халеевата комета допуснат
СОУ "Димитър Талев" - гр.Добрич
Петя Георгиева Златева, 18 год.
Силвия Добрева Донева, 17 год.
Неделчо Иванов Христов, 17 год.
Мария Атанасова, ръководител
 
59. Тема:
Училище:
Участници:
Еволюция на звездите допуснат
ЕГ "Йоан Екзарх"- гр.Враца
Кристина Ромеова, 16 год.
Светла Костенска, 16 год.
Кирил Димитров, 16 год.
Ботка Савова, ръководител
 
60. Тема:
Училище:
Участници:
Вулканите на Йо
ГПЧЕ "Ромен Ролан" - Стара Загора
Пламена Костова Господинова, 16 год.
Теодосий Иванов Георгиев, 16 год.
Славин Димитров Димитров, 14 год.
Пенка Ганчева, ръководител, НАОП "Юрий Гагарин", Стара Загора
 
61. Тема:
Училище:
Участници:
Европа - спътник на Юпитер допуснат
ТМСС "Цанко Церковски" - гр.Павликени
Александър Маринов Стоянов, 16 год.
Генади Георгиев Ненков, 16 год.
Ангел Димитров Стефанов, 17 год.
Ценка Банкова, ръководител 
 
62. Тема:
Училище:
Участници:
Марс допуснат
ГПЗЕ "Захари Стоянов" - гр.Сливен
Ралица Иванова Петрова, 18 год.
Боряна Йорданова Джамбазова, 18 год.
Галина Руменова Лачкова, 18 год.
Диана Кирякова, ръководител
 
63. Тема:
Училище:
Участници:
Terraforming и колонизацията на Марс
ПМГ "Васил Друмев" - гр.Велико Търново
Живко Николаев Ташков, 17 год.
Албена Цанкова, ръководител
 
64. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Венера
СОУ "П.Р.Славейков" - гр.Трявна
Петър Николаев Манолов, 13 год.
Добрил Тодоров Маринов, 13 год.
Виолета Тачева, ръководител
 
65. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето
СОУ "Никола Вапцаров" - гр.Хаджидимово
Ани Терзиева, 17 год.
Цватана Близнакова, 17 год.
Катерина Терзиева, 18 год.
Румяна Кирова, ръководител
 
66. Тема:
Училище:
Участници:
Гигантите в Слънчевата система - Юпитер и Сатурн допуснат
СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр.Карнобат
Ганчо Русев, 16 год.
Мария Вълчева, 16 год.
Васил Вълчев, 14 год.
Венета Манева, ръководител
 
67. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето
Природо-математическа гимназия - гр.Кюстендил
Михаела Везенкова, 16 год.
Вера Васева, ръководител
 
68. Тема:
Училище:
Участници:
Северно сияние
ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" - гр.Ловеч
Вероника Христова
Вероника Василева
Стела Димова
Евгения Станчева, ръководител
 
69. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Касиопея
ЕГ "Йоан Екзарх"- гр.Враца
Емил Димитров, 16 год.
Нина Брънкина, 16 год.
Десислава Ангелова, 16 год.
Богдана Танева, ръководител
 
70. Тема:
Училище:
Участници:
Телескопи
СОУ “Д.Дебелянов” и СОУ "П. Кр. Яворов" - гр. Варна 
Атанас Николаев Лефтеров, 18 год.
Мария Георгиева Димова, 17 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
71. Тема:
Училище:
Участници:
От атома до галактиката
СОУ “Д.Дебелянов” и СОУ "П. Кр. Яворов" - гр. Варна 
Атанас Николаев Лефтеров, 18 год.
Мария Георгиева Димова, 17 год.
Наташа Иванова, ръководител
 
72. Тема:
Училище:
Участници:
Hale-Bopp - една случайно открита комета допуснат
ТМСС "Цанко Церковски" - гр.Павликени
Симеон Йорданов Симеонов, 16 год.
Мирослав Георгиев Четалбашев, 16 год.
Димитър Симеонов Димитров, 16 год.
Ценка Банкова, ръководител
 
73. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето
СОУ "Отец Паисий" - гр. Своге
Зоя Николаева Георгиева, 17 год.
Кристина Павлова Кръстанова, 17 год.
Лиляна Пламенова Свиленова, 17 год.
Ралица Валентинова Павлова, 17 год.
Елена Георгиева, ръководител
 
74. Тема:
Училище:
Участници:
Астероидът Веста
Американски колеж - гр. София
Маргарита Петкова, 18 год.
Цветелина Начева, 17 год.
Мария Николова, 18 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
75. Тема:
Училище:
Участници:
Звездата Алгол (b Per) допуснат
Американски колеж - гр. София
Станислав Цанев, 17 год.
Момчил Рогелов, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
76. Тема:
Училище:
Участници:
Астероиден пояс допуснат
Американски колеж - гр. София
Калоян Тодоров, 17 год.
Стефан Видев, 17 год.
Александър Шпатов, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
77. Тема:
Училище:
Участници:
Черните дупки допуснат
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Христо Пламенов Христов, 17 год.
Иван Пламенов Христов, 17 год.
Даниел Пантелеев Минков, 17 год.
Росица Конова, ръководител
 
78. Тема:
Училище:
Участници:
Астероидите в Слънчевата система допуснат
СОУ "Гео Милев" - гр.Варна
Явор Стойков Колев, 17 год.
Августина Ванкова, ръководител
 
79. Тема:
Училище:
Участници:
Полярните сияния
ГПЧЕ - гр.Плевен
Ралица Руменова Маринова, 16 год.
Надежда Йорданова, ръководител
 
80. Тема:
Училище:
Участници:
Вселената допуснат
ТЛПИ "Атанас Буров" - гр. Горна Оряховица
Искра Йорданова Кръстева, 16 год.
Цветелина Цветанова Колашева, 16 год.
Албена Иванова и инж.Димитринка Гонгалова, ръководители
 
81. Тема:
Училище:
Участници:
Черните дупки в различна светлина допуснат
ПМГ "Проф.Емануил Иванов" - гр.Кюстендил
Антония Борисова, 17 год.
Ваня Кръстева, 17 год.
Васил Кръстанов, 17 год.
Силвия Стойчева, ръководител
 
82. Тема:
Училище:
Участници:
Планетите - митове и легенди
ПМГ "Проф.Емануил Иванов" и ПГЕС - гр.Кюстендил
Ивайло Иванов Бояджиев, 17 год.
Христо Владимиров Петров, 17 год.
Силвия Стойчева, ръководител
 
83. Тема:
Училище:
Участници:
Звездата Антарес (a Sco)
ПМГ "Гео Милев" и ТГ "Княз Симеон Търновски"
Петя Георгиева , 18 год.
Велина Андонова, 17 год.
Пепа Ганчева, ръководител
 
84. Тема:
Училище:
Участници:
Марс - червената загадка допуснат
ПМГ "Проф.Емануил Иванов" - гр.Кюстендил
Лидия Николаева Иванова, 16 год.
Недислава Руменова Терзиева, 16 год.
Кристиян Людмилов Достин, 16 год.
Силвия Стойчева, ръководител
 
85. Тема:
Училище:
Участници:
Звездата Арктур (a Boo) допуснат
Американски колеж - гр.София
Силвия Василева, 17 год.
Адрияна Ковашка, 17 год.
Ваня Ангелова, ръководител
 
86. Тема:
Училище:
Участници:
Черни дупки в сърцето на Галактиката допуснат
ОУ "Елин Пелин" - гр.Пловдив
Мариела Георгиева, 14 год.
Стефка Петрова Мазнева, 14 год.
Диян Николов Ряпов, 13 год.
Соня Божанова, ръководител
 
87. Тема:
Училище:
Участници:
Съкровищата на Орион
ПМГ "Д. Чинтулов" – гр.Сливен
Росица Василева Стоянова, 15 год.
Иванка Гецова, ръководител, НАО - гр. Сливен
 
88. Тема:
Училище:
Участници:
Полярните сияния допуснат
ПМГ "Д. Чинтулов" – гр.Сливен
Радостин Господинов Николов, 15 год.
Иванка Гецова, ръководител, НАО - гр. Сливен
 
89. Тема:
Училище:
Участници:
Тайнственият обект Европа-възможност за живот
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Преслава Детелинова Денева, 17 год.
Антония Добрева Гагова, 17 год.
Росица Конова, ръководител
 
90. Тема:
Училище:
Участници:
Местната група допуснат
ТЛПИ "Атанас Буров " - гр.Горна Оряховица
Искра Йорданова Кръстева, 16 год.
Цветелина Цветанова Колашева, 16 год.
Албена Иванова и инж. Димитринка Гонгалова, ръководители
 
91. Тема:
Училище:
Участници:
Изследване на планетата Марс допуснат
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Радостин Владимиров Пандурски, 17 год.
Радослав Красимиров Фидотов, 17 год.
Правдомир Цонев Събев, 17 год.
Росица Конова, ръководител
 
92. Тема:
Училище:
Участници:
Мъглявината М8, Лагуна допуснат
ПГМТ "Владимир Комаров" и СОУ "Ю.А.Гагарин" - гр. Силистра
Станислав Цонев Иванов, 16 год.
Десислав Стоянов Генов, 15 год.
Нели Иванова, ръководител, НАО" Г. Галилей" гр. Силистра
 
93. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето - нашата звезда
СОУ "П.Р.Славейков" - гр.Добрич
Петър Михайлов Михайлов, 17 год.
Георги Иванов Атанасов, 19 год.
Венцислав Веселинов Делисъбев, 18 год.
Емилия Великова, ръководител
 
94. Тема:
Училище:
Участници:
Спътниците на галактиката Андромеда - М32 и М110
СМГ "Паисий Хилендарски" - гр.София
Снежана Ташева, 16 год.
Живко Крумов, 16 год.
Натанаил Стефанов, 15 год.
Александра Шишкова, ръководител
 
95. Тема:
Училище:
Участници:
Венера - забулената планета
СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево
Полина Стефанова Петрова, 16 год.
Радостина Иванова Стефанова, 15 год.
Росица Конова, ръководител
 
96. Тема:
Училище:
Участници:
Слънчевата система - нашият дом
УКТЦ по МТТ - гр.Правец
Александър Чернев, 18 год.
Цветелина Бачийска, 18 год.
Юлия Димитрова, 18 год.
Цеца Цолова, ръководител
 
97. Тема:
Училище:
Участници:
Слънцето допуснат
ПГМТ "Вл. Комаров" и ПМГ "Климент Охридски" - гр.Силистра
Станислав Цонев Иванов, 16 год.
Мирослав Красимиров Орлоев, 18 год.
Венцислав Пламенов Василев, 17 год.
Марлена Любенова, ръководител, НАО "Г. Галилей" - гр.Силистра
 
98. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Голяма мечка допуснат
ПГМТ "Владимир Комаров" и ОУ "Кирил и Методий" - гр.Силистра
Добромир Ивелинов Христов, 16 год.
Грета Димитрова, 14 год.
Иглика Георгиева, 14 год.
Нели Иванова, ръководител, НАО "Г. Галилей" - гр.Силистра
 
99. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Лебед допуснат
гр.Силистра
Георги Маринов Желязков, 17 год.
Иван Костов Иванов, 17 год.
Петър Стефанов, 17 год.
Марлена Любенова, ръководител, НАО "Г. Галилей" - гр.Силистра
 
100. Тема:
Училище:
Участници:
Съзвездието Персей допуснат
гр.Силистра
Анна Колева, 18 год.
Велислава Костова, 16 год.
Петър Стефанов, 17 год.
Марлена Любенова, ръководител, НАО "Г. Галилей" - гр.Силистра
 
101. Тема:
Училище:
Участници:
Планетата Плутон допуснат
гр.Силистра
Георги Маринов Желязков, ...
Марлена Любенова, ръководител, НАО "Г. Галилей" - гр.Силистра
 
102. Тема:
Училище:
Участници:
Звездата RZ Касиопея допуснат
ТЕ и ПГКК "Св. Николай Чудотворец" - гр.Варна
Денис Мехмедов, 18 год.
Дяко Петранов, 18 год.
Ева Божурова, ръководител, НАОП "Николай Коперник" - гр.Варна
 

 
към главната страница
 
 
 
ГАЛЕРИЯ