sunsaturnjupiterearth  
   
  
 


 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

logo2


 
 

ПРОЕКТИ
учебна 2008-2009 год.

 

 За участие в Националната среща на 25 април 2009 г. в зала Пленарна на Община Варна,
за представяне и награждаване се поканени екипите на проектите:
10. Титан - Земята преди време
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Глория Минчева Хаджииванова, 7 кл.
Даяна Венциславова Карамитева, 7 кл.
Илияна Асенова Николова, 7 кл.
Яна Бечева, ръководител, СОУ "Отец Паисий", гр.Смолян
12. Космически изследвания на Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Елена Петева Елинова, 5 кл., VI ОУ "Иван Вазов"
Стефка Михалевска, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
13. Слънцето, геомагнитните бури и здравето
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Божена Пламенова Керимова, 10 кл., ГПЧE "Иван Вазов"
Боряна Хариева Димитрова, 10 кл., ГПЧE "Иван Вазов"
Радка Георгиева Славчева, 9 клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Сийка Симеонова, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
18. Астрономия за деца
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Боян Станимиров Димитров, 7 кл.
Иван Ангелов Ангелов, 8 кл.
Марияна Хаджигенчева, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
20. Явления в системата на Юпитер
Вид на проекта: изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Христина Павлова Каналиева, 10 кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Цветан Ангелов Цветков, 11 кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Йоанна Кокотанекова, ръководител, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
22. Аполо до Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Мейлин Али Байрямали, 9кл., ГПЧЕ "Проф. д -р Асен Златаров"
Ивана Димитрова Янкова – 7кл., СОУ "Васил Левски"
Петко Ангелов Ангелов – 7кл., СОУ "Васил Левски"
Цвета Паронова, ръководител, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
26. Галилео Галилей
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Велина Красенова Бонева, 6 кл., XI СОУ "К. Константинов"
Диана Кирякова, ръководител, АО при ДК, гр.Сливен
43. Приказка за човека с телескопа
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Димитър Валериев Паронов, 5кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Димитър Павлов Каналиев, 6кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Мартин Ангелов Цветков, 5кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Цвета Паронова, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
48. Пръстените на Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: IIгр.
Соня Петкова Жекова, 10кл., ЕГ "Д-р Иван Богоров"
Димитър Кокотанеков, ръководител, НАОП "Дж. Бруно", гр. Димитровград

и проектите:

4. Черните дупки
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Венета Димитрова Атанасова, 10 кл., СОУ "Васил Левски"
Димитър Цветанов Цонев, 11 кл., СОУ "Васил Левски"
Марина Николова Жекова, 10 кл., СОУ " Васил Левски"
Васил Василев, ръководител, Астроклуб "Персей", гр. Долни чифлик
15. Бели джуджета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Петя Ивалинова Иванова, 9 кл.
Станислава николаева Николова, 10 кл.
Петър Петров, ръководител, СОУ "Христо Ботев", с. Ветрино
16. Съзвездия Водолей и Дева
Вид на проекта: Rлюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Габриела Светославова Иванова, 10 кл.
Снежана Владимирова Борисова, 10 кл.
Лиляна Петрова, ръководител, СОУ"Христо Ботев", с. Ветрино
44. От телескопа на Галилей до днес
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Велислав Василев Колесниченко, 10 кл.
Калин Атанасов Ениманев, 10 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Варна

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРОЕКТИ

1. Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Бисер Емилов Милошев, 12 кл.
Силвия Стойчева, ръководител, ПМГ "Проф. Ем. Иванов" гр. Кюстендил
2. Какво са астероидите и кометите?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Ангелина Събева Барбонелова, 12 кл., ПМГ "Васил Левски"
Мария Атанасова Жекина, 9 кл., ПМГ "Васил Левски"
Стефан Христов Николов, 12 кл., ПМГ "Васил Левски"
Лейла Чавдарова, ръководител, Планетариум - гр. Смолян
3. Звездни купове
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Добринка Боянова Симеонова, 11 кл., ГПЧЕ "Иван Вазов"
Недялко Николов Сариев, 12 кл., ПГИ "Карл Маркс"
Цветана Димитрова Чернева, 12 кл., ПМГ "Васил Левски"
Лейла Чавдарова, ръководител, Планетариум - гр. Смолян
4. Черните дупки
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Венета Димитрова Атанасова, 10 кл., СОУ "Васил Левски"
Димитър Цветанов Цонев, 11 кл., СОУ "Васил Левски"
Марина Николова Жекова, 10 кл., СОУ " Васил Левски"
Васил Василев, ръководител, Астроклуб "Персей", гр. Долни чифлик
5. Галактиките – видове, дейности и начини за изследването им
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Борислав Петров Аймалиев, 12 кл., ПМГ "Акад С. П. Корольов"
Татяна Тодорова, ръководител, ОДК, гр. Благоевград
6. В началото беше НИЩОТО, което избухна...
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Боян Цветанов Ангелов, 11 кл.
Иван Диянов Димов, 11 кл.
Костадина Кацарова, ръководител, ЕГ "Пловдив", гр. Пловдив
7. Звезден куп Плеяди – М45 от Каталога на Месие
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Джулия Емилова Неделчева, 9 кл., ЕГ "Пейо Яворов"
Павлина Великова Павлова, 9 кл., ПМГ "Св. Кл. Охридски"
Росица Димитрова Иванова, 9 кл., ПМГ "Св. Кл. Охридски"
Нели Иванова, ръководител, НАО „Галилео Галилей", гр. Силистра
8. Съзвездие Малка мечка
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Ваня Тенчева Милушева, 9 кл.
Йълдъз Рафет Ибрям, 9 кл.
Мартин Иванов Василев, 9 кл.
Марина Нанева, ръководител, ПГТ "Александър Паскалев", гр. Хасково
9. Съзвездие Голяма мечка
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Лъчезар Иванов Иванов, 9 кл.
Петър Танев Петров, 9 кл.
Марина Нанева, ръководител, ПГТ "Александър Паскалев", гр. Хасково
10. Титан - Земята преди време
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Глория Минчева Хаджииванова, 7 кл.
Даяна Венциславова Карамитева, 7 кл.
Илияна Асенова Николова, 7 кл.
Яна Бечева, ръководител, СОУ "Отец Паисий", гр.Смолян
11. Поглед към Слънцето
Вид на проекта: изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Светлана Георгиева Няголова, 11кл., ЕГ "Пейо Яворов"
Диана Жекова, ръководител, ЦРД, гр. Силистра
12. Космически изследвания на Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Елена Петева Елинова, 5 кл., VI ОУ "Иван Вазов"
Стефка Михалевска, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
13. Слънцето, геомагнитните бури и здравето
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Божена Пламенова Керимова, 10 кл., ГПЧE "Иван Вазов"
Боряна Хариева Димитрова, 10 кл., ГПЧE "Иван Вазов"
Радка Георгиева Славчева, 9 клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Сийка Симеонова, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
14. Слънцето и климата
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Маринела Карамфилова Чавдарова, 10 кл., ПГИ "Карл Маркс"
Мартин Недков Кехайов, 10 кл., ПМГ "Васил Левски"
Сийка Симеонова, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
15. Бели джуджета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Петя Ивалинова Иванова, 9 кл.
Станислава николаева Николова, 10 кл.
Петър Петров, ръководител, СОУ "Христо Ботев", с. Ветрино
16. Съзвездия Водолей и Дева
Вид на проекта: Rлюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Габриела Светославова Иванова, 10 кл.
Снежана Владимирова Борисова, 10 кл.
Лиляна Петрова, ръководител, СОУ"Христо Ботев", с. Ветрино
17. Тъмна материя
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Кристина Благоева Димитрова, 11 кл.
Галина Дамянова, ръководител, СОУ "Иван Вазов", гр. Мездра
18. Астрономия за деца
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Боян Станимиров Димитров, 7 кл.
Иван Ангелов Ангелов, 8 кл.
Марияна Хаджигенчева, ръководител, Планетариум, гр. Смолян
19. Червееви дупки. Имат ли място червеевите дупки в пространството?
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Красимиров Кръстанов, 11 кл.
Калин Стефчов Милев, 11 кл.
Мартин Росенов Ангелов, 11 кл.
Георги Димитров, ръководител, ПГ "Велизар Пеев", гр. Своге
20. Явления в системата на Юпитер
Вид на проекта: изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Христина Павлова Каналиева, 10 кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Цветан Ангелов Цветков, 11 кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Йоанна Кокотанекова, ръководител, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
21. Стадии в еволюцията на звездите
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Георги Недялков Илчев, 11 кл.
Кемал Джевдет Сюлейман, 11 кл.
Николай Георгиев Братованов, 11 кл.
Росица Конова, Иванка Тотева, ръководители, СОУ "В. Левски", гр. Севлиево
22. Аполо до Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Мейлин Али Байрямали, 9кл., ГПЧЕ "Проф. д -р Асен Златаров"
Ивана Димитрова Янкова – 7кл., СОУ "Васил Левски"
Петко Ангелов Ангелов – 7кл., СОУ "Васил Левски"
Цвета Паронова, ръководител, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
23. Луната
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Богдан Станоев Антонов, 10 кл.
Майкъл Петров Гелков, 10 кл.
Свилен Миленов Димитров, 10 кл.
Теменуга Колева, ръководител, VII СОУ "Св. Седмочисленици", гр. София
24. Kометите - красота и загадка
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Валентин Митков Минков, 9 кл.
Никола Пламенов Дюлгяров, 7 кл., II ОУ "Стефан Пешев"
Петър Николаев Николов, 9 кл.
Росица Конова, ръководител, СОУ "Васил Левски," гр. Севлиево
25. Мистерия в центъра на галактиката
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Жельо Николаев Василев, 12 кл.
Иван Пламенов Иванов, 12 кл.
Христо Георгиев Чепилски, 9 кл.
Огняна Байкова, ръководител, ГПАЕ "Гео Милев", гр. Бургас
26. Галилео Галилей
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Велина Красенова Бонева, 6 кл., XI СОУ "К. Константинов"
Диана Кирякова, ръководител, АО при ДК, гр.Сливен
27. Слънчеви часовници
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Мариета Ванева Филипова, 11 кл., ПМГ "Добри Чинтулов"
Ивелина Стефанова Стефанова, 11 кл., ПМГ "Добри Чинтулов"
Диана Кирякова, ръководител, АО при ДК, гр.Сливен
28. Съзвездие Малка мечка
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Никола Костадинов Котков, 6 кл.
Николай Димитров Аргиров, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. ????
29. Сред загадките на Марс
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Любомир Костадинов Христов, 9 кл.
Михаела Веселинова Луканова, 9 кл.
Николай Николаев Генов, 9 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
30. Сириус
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Божидар Бориславов Лазаров, 9 кл.
Георги Иванов Бъчваров, 9 кл.
Моника Милчева Шопова, 9 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
31. Съзвездието Голяма мечка
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Виктор Жорж Ангелов, 9 кл.
Иван Пламенов Петров, 11 кл.
Пламен Красимиров Иванов, 9 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
32. Съзвездието Андромеда
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група: II гр.
Венцислава Василева Димитрова, 8 кл.
Галина Валериева Каргова, 8 кл.
Лилия Евгениева Генова, 8 кл.
Цеца Цолова, ръководител, ПГ по КСТ, гр. Правец
33. Юпитер
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Йордан Христов Даракчиев, 9 кл., ПМГ "Добри Чинтулов"
Иванка Гецова, ръководител, АО при ДК, гр. Сливен
34. Съзвездието Орион
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Весела Емилова Стоянова, 6 кл.
Катрин Валентинова Тодорова, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
35. Черни дупки
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Марио Станимиров Йонов, 6 кл.
Росица Пенчева Синикчийска, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
36. Слънце
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Мария Тодорова Цанева, 6 кл.
Недялка Димитрова Манахилова, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
37. Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Мина Миленова Радева, 6 кл.
Севим Емридтим Вели, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
38. Халеевата комета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Жулиета Евгениева Кисьова, 9 кл.,ПМГ "Д. Чинтулов"
Моника Янкова Георгиемва, 9 кл., ПМГ "Д. Чинтулов"
Иванка Гецова, ръководител, АО при ДК, гр. Сливен
39. Лунното затъмнение на 21 февруари 2008 г.
Вид на проекта: наблюдателен проект
Възрастова група: II гр.
Петя Динкова Русева, 10 кл.,ПМГ "Д. Чинтулов"
Иванка Гецова, ръководител, АО при ДК, гр. Сливен
40. Живот след смъртта - планетарни системи около проеволюирали звезди
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Ангел Иванов Жеков, 11 кл.
Иван Атанасов Енчев, 11 кл.
Преслав Пламенов Пенчев, 11 кл.
Даниела Иванова, ръководител, МГ "Баба Тонка", гр. Русе
41. Астрономия в пояса на Зодиака
Вид на проекта: Наблюдателен проект
Възрастова група: I гр.
Йовелина Василева Зинкова, 8кл., ПМГ „Акад. Боян Петканчин"
Радостина Бойкова Велевска" – 8кл., ПМГ „Акад. Боян Петканчин"
Йоанна Кокотанекова, ръководител, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
42. Слънчева система
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: Ігр.
Мила Руменова Сертова, 9 кл. (с учебно съдържание за 8 кл.)
Теодора Христова, ръководител, ПМГ "Св. Кл. Охридски", гр. Силистра
43. Приказка за човека с телескопа
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Димитър Валериев Паронов, 5кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Димитър Павлов Каналиев, 6кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Мартин Ангелов Цветков, 5кл., ОУ „Св. Иван Рилски"
Цвета Паронова, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
44. От телескопа на Галилей до днес
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Велислав Василев Колесниченко, 10 кл.
Калин Атанасов Ениманев, 10 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "Св. Кл. Охридски", гр.Варна
45. Индивидуален космически дом
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Богомила Петрова Кирилова, 11 кл
Иван Красимиров Стефчев, 10 кл.
Илина Николова Колева, 11 кл.
д-р Радка Рабаджийска - Георгиева, ръководител, ЧТГ, гр. Варна
46. Космически отпадъци
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Виржиния Каменова Калчева, ?? кл.
Виктор Лъчезаров Петров, ?? кл.
д-р Радка Рабаджийска - Георгиева, ръководител, ЧТГ, гр. Варна
47. Винаги заедно
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Бетина Богданова Бошнакова, 9 кл.
Диана Марчева Дочева, 11 кл.
Симеон Пейков Тодоров, 9 кл.
Чавдар Людмилов Младенов, 9 кл.
Валя Руменова, ръководител, ДФСГ "Интелект", гр. Плевен
48. Пръстените на Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: IIгр.
Соня Петкова Жекова, 10кл., ЕГ "Д-р Иван Богоров"
Димитър Кокотанеков, ръководител, НАОП "Дж. Бруно", гр. Димитровград
49. Магнитни полета в Слънчевата система
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: IIгр.
Емилиян Георгиев Николов, 10кл., ПМГ "Иван Вазов"
Мирослав Петков Жеков, 10кл., ПМГ "Иван Вазов"
Петко Юриев Иванов, 10кл., ПМГ "Иван Вазов"
Димитър Кокотанеков, ръководител, НАОП "Дж. Бруно", гр. Димитровград
50. Съзвездието Персей
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: IIгр.
Анна Цанкова Стефанова, 9 кл., ПМГ "Св. Климент Охридски"
Пламена Димитрова Еникова, 10 кл., ПМГ "Св. Климент Охридски"
Светлин Антонов Андонов, 10 кл, ПГМТ "Вл. Комаров"
Марлена Любенова, ръководител, НАО "Галилео Галилей", гр. Силистра
51. Съзвездието Андромеда
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: IIгр.
Енислав Кирилов Еников, 10 кл., ПМГ "Св. Климент Охридски"
Калоян Руменов Димов, 10 кл., ПГМТ "Вл. Комаров"
Любомир Христов Стоянов, 10 кл., ПГСУАУ "Атанас Буров"
Нели Иванова, ръководител, НАО "Галилео Галилей", гр. Силистра
52. С колесницата на Хелиос
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Ваня Димова, 6 кл., ОУ "Св. Кл. Охридски"
Виктория Стоянова, 6 кл., ОУ "Св. Кл. Охридски"
Марина Ангелова, 6кл., ОУ "Св. Кл. Охридски"
Цвета Паронова, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково
53. Измерване на времето
Вид на проекта: Урок за нови знания
Възрастова група: II гр.
Адриан Искренов Йорданов, 11 кл., СОУ "Васил Левски"
Пресиян Бориславов Бойчев, 8 кл., ГПЧЕ "Никола Вапцаров"
Ангел Стоянов Ангелов, ръководител, ШМИ "А&Б", гр. Шумен
54. Полярната звезда
Вид на проекта: Изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Ива Стоянова Стоянова, 8 кл., ЕГ "Пейо Яворов"
Стефан Ангелов Стефанов, 9 кл., ПМГ "Св. Кл. Охридски"
Нели Иванова, ръководител, НАО "Галилео Галилей", гр. Силистра
55. Какво знаем за кометите
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Виктор Иванов, 6 кл., СОУ "П. К. Яворов"
Даниел Митев, 6 кл., СОУ "П. К. Яворов"
Иванка Гецова, ръководител, АО при ДК, гр. Сливен
56. Йохан Кеплер
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Светослав Дианов Желев, 12 кл.
Виолета Стоянова, ръководител, СОУ "СВ.Кл.Охридски", гр. Варна
57. Юпитер
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Гергана Михаил Пирова, 6 кл.
Мария Ботева Спасова, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
58. Комети
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Иван Милчев Атанасов, 6 кл.
Станислав Иванов Иванов, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
59. Бели джуджета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Силвия Димитрова Бикярова, 6 кл.
Яница Тодорова Филчева, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив
60. Уран
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Никол Георгиева Георгиева, 6 кл.
Полина Любомирова Халачева, 6 кл.
Соня Божанова, ръководител, ОУ "Елин Пелин", гр. Пловдив

 
 
 
ГАЛЕРИЯ