1216  
   
  
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

За представяне и награждаване по време на заключителния етап на Националния конкурс, който ще се проведе на 1 април 2012 г. от 9 часа в Народната астрономическа обсерватория-Варна, се поканват екипите на проектите:

4. Слънце и рефракция
 Вид на проекта: Изследователски (наблюдателен) проект
 Възрастова група: II гр.
 Йовелина Василева Зинкова, 11 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Радостина Бойкова Велевска, 11 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Ръководител: Йоанна Кокотанекова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, Хасково

11. Мъглявини
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Симеон Венциславов Маринов VІІІв клас НПМГ "Акад. Л. Чакалов"
Ръководител:  ст.н.с. д-р Хараламби Стефанов Марков, ИА с НАО БАН, гр. София

12. Предизвикателствата на 2012
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II-ра
Антоанета Билянска, 11 клас, ПМГ "Васил Левски", гр.Смолян
Йордана Гогозова, 11 клас, ПМГ "Васил Левски", гр.Смолян
Джордан Карл Бейт, 11 клас, I-во СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян
Ръководител: Марияна Хаджигенчева, Планетариум, Смолян

16. 24.0kHz - Наблюдение на слънчевото въздействие в йоносферата
Вид на проекта: изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Георги Георгиев Славов 11ас2 клас, ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора
Деана Антонова Тенева, 8а клас, ГПЧЕ "Ромен Ролан"
Ръководител: Надя Кискинова, НАОП "Юрий Гагарин" гр. Стара Загора

Поканваме ръководителите да регистрират екипите си за участие в заключителната среща за представяне и награждаване.
Регистрация

Регистрирани проекти за участие в конкурса:

1. Загадката на Черните  Дупки
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Силвия Иванова Кабланова, 12 клас, СОУ “Нешо Бончев”
Митка Стоянова Кръстева, 12 клас, СОУ “Нешо Бончев”
Стойо Стоев Куйкин, 12 клас, СОУ “Нешо Бончев”
Радка Семова, (ръководител), СОУ „Нешо Бончев“, град Панагюрище

2. Астробиология 
Вид на проекта: Илюстративен 
Възрастова група:  І І гр.
Димитър Иванов Братованов, 10 клас СОУ "Васил Левси", гр. Севлиево
Ръководител: Росица Конова, СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево

3. Влиянието на Луната върху Земята
Вид на проекта: За нови знания
Възрастова група:ІІ гр.
Яница Валентинова Вълева ІХ клас СОУ "Св. Климент Охридски"
Мария Павлова Иванова ІХ клас СОУ "Св. Климент Охридски"
Мария Живкова Желязкова ІХ клас СОУ "Св. Климент Охридски"
Ръководител: Светлана Кънева СОУ "Св. Климент Охридски" град Ямбол

4. Слънце и рефракция
 Вид на проекта: Изследователски (наблюдателен) проект
 Възрастова група: II гр.
 Йовелина Василева Зинкова, 11 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Радостина Бойкова Велевска, 11 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Ръководител: Йоанна Кокотанекова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково

5.ЛУНАТА
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: І І гр.
Цветелин Русинов Русинов, 9 клас, СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски
Ръководител: Роза Рангелова, СОУ "Отец Паисий", гр. Стамболийски

6. Веста и Церера 
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: І І гр.
Йоана Иванова Дончева, X кл., ГПЗЕ "Захарий Стоянов"
Ръководител: Диана Кирякова, АО при ДК, гр. Сливен

7. Тераформиране на Марс
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: І І гр.
Белгин Севдалинов Сираков, 11кл., ПМГ"Васил Левски", Смолян
Ръководител: Христина Калайджиева, Планетариум, Смолян

8. Млечният път- нашият непознат дом
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II гр.
Велислава Пенчева Донева, 10 кл., ОМГ "Акад. Кирил Попов"
Екатерина Ванева Велкова, 10 кл., ОМГ "Акад. Кирил Попов"
Силвия Чавдарова Василева, 10кл., ОМГ "Акад.Кирил Попов"
Ръководител: Боряна Николова Генева, Образцова математическа гимназия "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив

9. Луна
Вид на проекта:
Илюстративен
Възрастова група: II гр
Васил Недков Йорданов , 11 кл. СОУ"Иван Вазов", гр. Вършец;
Гаврил Георгиев Войнов, 11 кл. СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Теодора Цветанова Тодорова, 11 кл. СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Ръководител: Радка Костадинова , учител по физика и астрономия, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец
Техн. ръководител : Венцислав Стаменов, СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец

10. Слънчева система
Вид на проекта:
илюстративен
Възрастова група
: I гр,
Румен Антонов Антонов, 7 клас, СОУ "Иван Вазов". гр.Мездра
Петър Александров Дамянов, 7 клас, СОУ "Иван Вазов". гр.Мездра
Ръководител
: Петя Антонова, СОУ "Иван Вазов", гр.Мездра

11. Мъглявини
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: I гр.
Симеон Венциславов Маринов VІІІв клас НПМГ "Акад. Л. Чакалов"
Ръководител:  ст.н.с. д-р Хараламби Стефанов Марков, ИА с НАО БАН, гр. София

12. Предизвикателствата на 2012
Вид на проекта: Илюстративен
Възрастова група: II-ра
Антоанета Билянска, 11 клас, ПМГ "Васил Левски", гр.Смолян
Йордана Гогозова, 11 клас, ПМГ "Васил Левски", гр.Смолян
Джордан Карл Бейт, 11 клас, I-во СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смолян
Ръководител: Марияна Хаджигенчева, Планетариум, Смолян

13. Крива на блясъка на звездата Алгол (b Per) 
Вид на проекта
: Изследователски (наблюдателен) проект;
Възрастова група:
II гр. 
Борислав Огнянов Господинов, 10 клас, Първа Езикова Гимназия-гр. Варна. 
Ръководител:
Иванка Гецова, НАОП "Николай Коперник"- гр.Варна

14. Бъдеще без слънчеви затъмнения?
Вид на проекта: илюстративен
Възрастова група: II гр.
Габриел Джарадат,Пламен Дучев, Калоян Момчев, Борис Кунев
МГ"Ат.Радев"-Ямбол
Ръководител: С.Цекова-НАОП,Ямбол

15. Небесни зрелища - Пасажи и затъмнения
Вид на проекта: илюстративен проект
Възрастова група: II гр.
Георги Георгиев Славов 11ас2 клас, ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора
Марин Емилов Потоцки 12а клас, ПГЕ "Джон Атанасов" гр. Стара Загора
Георги Георгиев 12а клас, ПГЕ "Джон Атанасов" гр. Стара Загора
Деана Антонова Тенева, 8а клас, ГПЧЕ "Ромен Ролан"
Ръководител: Надя Кискинова, НАОП "Юрий Гагарин" гр. Стара Загора

16. 24.0kHz - Наблюдение на слънчевото въздействие в йоносферата

Вид на проекта: изследователски проект
Възрастова група: II гр.
Георги Георгиев Славов 11ас2 клас, ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора
Деана Антонова Тенева, 8а клас, ГПЧЕ "Ромен Ролан"
Ръководител: Надя Кискинова, НАОП "Юрий Гагарин" гр. Стара Загора

17. Sunrise project
Вид на проекта: Изследователски (наблюдателен) проект
Възрастова група: I гр.   
Виктория Сашева Мирчева  - ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – 8 кл.
Байрям Мустафа Байрямали - ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – 8 кл.
Димитър Валериев Паронов -  ГПЧЕ „Проф. Д-р Асен Златаров” – 8 кл.
Ръководител: Цвета Паронова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково

18. Слънчева активност
Вид на проекта : Изследователски (наблюдателен) проект 
Възрастова група :II гр.
Валерия Станимирова Димитрова, 10, ПМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас
Иван Петров Терзиев, 10, ПМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас
Станислав Стоянов Стоянов, 12, ПМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас
Ръководител : Живко Жеков, ПМГ"Акад.Н.Обрешков" Бургас

 
 
ГАЛЕРИЯ
 

haskovo