12165  
   
  
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

АРХИВ

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

iya


  Представянето и награждаването на отличените проекти
ще се проведе на 24 април 2010 год. от 9 часа
в зала Пленарна на Община Варна

За представяне и награждаване се поканват екипите на следните проекти:

1. Формиране на звезди и планетни системи в М42
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Добринка Боянова Симеонова, 12 клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Ръководител: Лейла Чавдарова, Планетариум-Смолян

8. Тайните на нашата планета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Симеон Йорданов Йорданов, 6 А клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Николета Вескова Колева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Стела Ивайлова Желева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Ръководител: Пенка Йотева, учител по Човек и природа, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово

12. Спътниците на Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Соня Петкова Жекова, XI , ЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград
Георги Милков Петков X , ЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград
Ръководител: Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

13. Космическите лъчи
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Петър Василев Петров, XI , ЕГ „Д-р Иван Богоров” Димитровград
Станислав Петев Стратиев, XI , ЕГ „ Д-р Иван Богоров” Димитровград
Ръководител: Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

14. Слънчев вятър
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мирослав Петков Жеков, XI , ПМГ „Иван Вазов” Димитровград
Глория Георгиева Иванова, IX , ПМГ „Иван Вазов” Димитровград
Ръководител: Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

16. Пространствено-времеви дупки
Вид на проекта : Илюстративен.
Възрастова група: II група
Кристиян Димитров Димитров 12А клас СОУ "Васил Левски"
Даниел Христофоров Мичев 12А клас СОУ "Васил Левски"
Ръководител : Иванка Тотева, СОУ"Васил Левски", град Севлиево.

23. Какво ще правим на Луната?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мария Иванова Николова, Х I клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Анастасия Анастасова Камишева, Х I клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Джордан Карл Бейт, ІХ клас, СОУ "Св.св. Кирил и Методий"
Ръководител: Сийка Георгиева Симеонова, Планетариум - гр. Смолян

25. Юпитер - гигантът на Слънчевата система
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Пламена Владимирова Латева, 7 клас, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково
Мариета Николаева Кирилова, 7 клас, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково
Ръководител: Таня Денева, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково

33. Звездни градове
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група .
Мейлин Али Байрямали, 10 г кл., ГПЧЕ "Проф. д -р Асен Златаров"
Ивана Димитрова Янкова, 8 д кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Петко Ангелов Ангелов, 8 а кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Ръководител: Цвета Паронова, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково

35. Мистериозния слънчев минимум
Вид на проекта: Изследователски(наблюдателен) проект
Възрастова група: II група
Цветан Ангелов Цветков, 12 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Стоян Момчилов Тодоров, 10 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Ивана Стратимирова Димитрова, 11 клас, ГПЧЕ „Проф. Д-р Асен Златаров”
Ръководител: Йоанна Кокотанекова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково

37. Троянски планети
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Цветозар Руменов Владимиров, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Николай Ивов Иванов, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Цанимир Людмилов Цанков, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Ръководител: Диана Йончева, СОУ "Васил Левски", гр. Кула

40. Бели джуджета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Анна Гришева Атанасова-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Деница Енчева Симеонова-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Даниел Людмилов Йорданов-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Зоя Мирчева, ръководител- II " СОУ Професор Никола Маринов"- гр. Търговище

44. Орбитално движение на галилеевите спътници на Юпитер
Вид на проекта : Изследователски (наблюдателен)
Възрастова група : І група
Румен Йорданов Георгиев, VІІІ "в" клас, ПМГ "Д. Чинтулов" - Сливен
Ръководител : Иванка Гецова, АО при ДК-Сливен
 

Поканваме ръководителите да регистрират екипите си за участие в заключителната среща за представяне и награждаване.
Регистрация
Програма

Карта на Варна
Карта ресторанти

Регистрирани проекти

1. Формиране на звезди и планетни системи в М42
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Добринка Боянова Симеонова, 12 клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Ръководител: Лейла Чавдарова, Планетариум-Смолян

2. Орбитална станция МИР
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Селвер Нури Исмаил, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Джейлян Осман Юсеин, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Айше Кадри Мюмюн, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев", Хасково

3. Съзвездия
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Маринела Иванова Георгиева, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Пламена Любомирова Ганчева, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев", Хасково

4. Съзвездие Кораб
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Стефани Димитрова Димитрова, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Теодора Тенчева Цветкова, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Вероника Пенчева Димитро, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев", Хасково

5. Съзвездие Дракон
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Джунейд Аляхтин Муса, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Айдъз Хикмет Исмаил, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Хакиме Алпер Расим, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев", Хасково

6. Съзвездие Змиеносец
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Михрабан Фахретин Керим, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Бахар Фахретин Юсеин, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Дениза Сабинова Якубова, 9 клас, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев"
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Ал.Паскалев", Хасково

7. Слънчевата система
Вид на проекта: Илюстративен проект (за нови знания)
Възрастова група: I група
Константин Бойков Рачев, 8а клас, СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево
Димитър Иванов Братованов, 8а клас, СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево
Мироцвета Георгиева Даскалова, 8а клас, СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево
Ръковоител: Росица Конова, учител по "Физика и астрономия", СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево

8. Тайните на нашата планета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Симеон Йорданов Йорданов, 6 А клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Николета Вескова Колева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Стела Ивайлова Желева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Ръководител: Пенка Йотева, учител по Човек и природа, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово

9. Планетите в Слънчевата система
Вид на проекта: Илюстративен проект 
Възрастова група: II група
Цветелина Минчева Шаламанова , 9а кл. , Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев"
Нутие Севгин Али , 9а кл. ,Професионална гимназия по туризъм "Ал. Паскалев" 
Ръководител: Марина Нанева , Професионална гимназия по туризъм"Ал. Паскалев" , гр.Хасково

10. Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мартин Иванов Василев , 10а кл. , Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев "
Ръководител: Марина Нанева, Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" , гр. Хасково

11. Астероиди
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Лора Красимирова Пашова, Vа клас, ОУ"Елин Пелин"
Никол Николаева Павлова, Vа клас, ОУ"Елин Пелин"
Ръководител: Соня Божанова, ОУ"Елин Пелин", гр, Пловдив

12. Спътниците на Сатурн
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Соня Петкова Жекова, XI , ЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград
Георги Милков Петков X , ЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград
Ръководител:
Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

13. Космическите лъчи
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Петър Василев Петров, XI , ЕГ „Д-р Иван Богоров” Димитровград
Станислав Петев Стратиев, XI , ЕГ „ Д-р Иван Богоров” Димитровград
Ръководител: Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

14. Слънчев вятър
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мирослав Петков Жеков, XI , ПМГ „Иван Вазов” Димитровград
Глория Георгиева Иванова, IX , ПМГ „Иван Вазов” Димитровград
Ръководител: Димитър Кокотанеков, НАОП „Джордано Бруно”, Димитровград

15. "Изследователски център от ново поколение - Международна космическа станция"
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Велислав Василев Колесниченко, 11 а клас , СОУ "Св. Климент Охридски"
Калин Атанасов Ениманев, 11 а клас, СОУ "Св. Климент Охридски"
Ръководител: Виолета Стоянова, СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Варна

16. Пространствено-времеви дупки
Вид на проекта : Илюстративен.
Възрастова група: II група
Кристиян Димитров Димитров 12А клас СОУ "Васил Левски"
Даниел Христофоров Мичев 12А клас СОУ "Васил Левски"
Ръководител : Иванка Тотева, СОУ"Васил Левски", град Севлиево.

17.Тайните на нашата планета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Симеон Йорданов Йорданов, 6 А клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Николета Вескова Колева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Стела Ивайлова Желева, 6 Г клас, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово
Ръководител: Пенка Йотева, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий,” град Габрово

18. Лунно и слънчево затъмнение
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II възрастова група
Стилияна Иванова Стефанова - X"г" клас
Светла Красимирова Борисова - X"a" клас
Никола Венелинов Георгиев - X клас
Венцислав Йорданов Костадинов- X клас
Ръководител: Зоя Мирчева - II СОУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище

19. Марс-червената планета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II възрастова група
Иван Николаев Серафимов-IX клас
Денислав Огнянов Николов-IX клас
Ръководител: Зоя Мирчева - II СОУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище

20. Плеядите
Вид на проекта: Илюративен проект
Възрастова група: II група
Сузана Асенова Стефанова, 11 клас, Математическа гимназия " Д-р Петър Берон", гр. Варна
Ръководител: Петя Костадинова, Математическа гимназия " Д-р Петър Берон", гр. Варна

21. Спиралната галактика в Триъгълник
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Ирина Миленова Иванова, 10 "ж" клас, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" Варна
Ръководител: Сашка Миланова, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

22. Представи за Вселената
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Калина Христова Христова, 12 клас
Филаделфия Искренова Семерджиева, 11 клас
Анастасия Любомирова Даскалова, 11 клас
Ръководител: Стефка Михалевска, Планетариум-Смолян

23. Какво ще правим на Луната?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мария Иванова Николова, Х клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Анастасия Анастасова Камишева, Х клас, ГПЧЕ "Иван Вазов"
Джордан Карл Бейт, ІХ клас, СОУ "Св.св. Кирил и Методий"
Ръководител: Сийка Георгиева Симеонова, Планетариум - гр. Смолян

24. Космически телескопи
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Виктория Стоянова Михайлова, IX кл., ГПЗЕ "З. Стоянов"
Милена Петкова Божилова, IX кл., ГПЗЕ "З. Стоянов"
Михаела Стоянова Михайлова, IX кл. ГПЗЕ "З. Стоянов"
Ръководител: Диана Кирякова, АО при ДК, гр. Сливен

25. Юпитер - гигантът на Слънчевата система
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Пламена Владимирова Латева, 7 клас, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково
Мариета Николаева Кирилова, 7 клас, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково
Ръководител: Таня Денева, ОУ "Христо Смирненски" град Хасково

26. Съзвездието Везни
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Венцислава Василева Димитрова,9 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Цветелина Валериева Николова, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

27. Млечният път
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Георги Иванов Бъчваров, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Божидар Бориславов Лазаров, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Моника Милчева Шопова, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

28. Галилео Галилей – човекът, открил нови хоризонти за развитие на астрономията
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Йоана Венциславова Иванова, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Надя Пламенова Маринова, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Илиана Стефанова Петкова, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

29. Лунни затъмнения
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Васил Валериев Паяовски, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Петко Николаев Христов, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

30. Смъртта на звездите
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Ангел Симеонов Драганов, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Даниел Бисеров Йорданов, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Дарин Бисеров Цанев, 11 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

31. Екзопланети
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Никола Светославов Александров, 9 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Иван Георгиев Георгиев, 9 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Теодор Пламенов Пенев, 9 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

32. Информационна страница по астрономия
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Борислав Любомиров Ботев, 9 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

33. Звездни градове
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
.
Мейлин Али Байрямали, 10 г кл., ГПЧЕ "Проф. д -р Асен Златаров"
Ивана Димитрова Янкова, 8 д кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Петко Ангелов Ангелов, 8 а кл., ПМГ "Акад. Боян Петканчин"
Ръководител: Цвета Паронова, АО при ОП "Младежки център", гр. Хасково

34. 20 години Космически телескоп „Хъбъл”
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Йовелина Василева Зинкова, 9 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Радостина Бойкова Велевска, 9 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Лидия Янчева Колева, 9 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Ръководител: Йоанна Кокотанекова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково

35. Мистериозния слънчев минимум
Вид на проекта: Изследователски(наблюдателен) проект
Възрастова група: II група
Цветан Ангелов Цветков, 12 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Стоян Момчилов Тодоров, 10 клас, ПМГ „Акад. Боян Петканчин”
Ивана Стратимирова Димитрова, 11 клас, ГПЧЕ „Проф. Д-р Асен Златаров”
Ръководител: Йоанна Кокотанекова, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково

36. Древна астрономия
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Георги Георгиев Славов, 9ас/2 клас, ПГСАГ "Л.Байер"
Рада Кирилова Атанасова, 9б клас, ГПЧЕ "Ромен Ролан"
Ръководител: Пенка Ганчева, НАО "Ю. Гагарин", гр. Стара Загора

37. Троянски планети
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Цветозар Руменов Владимиров, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Николай Ивов Иванов, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Цанимир Людмилов Цанков, 8 клас, СОУ "Васил Левски", гр. Кула
Ръководител: Диана Йончева, СОУ "Васил Левски", гр. Кула

38. Земята - случайност или замисъл?
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Кристина Добринова Георгиева VIII клас, СОУ "Васил Левски", Долен чифлик
Красимира Любенова Тодорова VIII клас, СОУ "Васил Левски", Долен чифлик
Йоана Любомирова Вангелова IX клас, СОУ "Васил Левски", Долен чифлик
Ръководител: Васил Василев, Астрономически клуб "Персей" , Долен чифлик

39. Слънцето
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Мартин Димитров Генчев, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Васил Николаев Мукански, 10 клас, ПГ по КТС гр. Правец
Ръководител: Цеца Цолова Христова, ПГ по КТС гр. Правец

40. Бели джуджета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Анна Гришева Атанасова-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Деница Енчева Симеонова-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Даниел Людмилов Йорданов-IX кл. II СОУ " Професор Никола Маринов"-гр. Търговище
Зоя Мирчева, ръководител- II " СОУ Професор Никола Маринов"- гр. Търговище

41. Магнетар XTE J1810-197
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Илиан Банев , XI клас, Г"В. Левски", Ямбол
Преслав Николов, XI клас, МГ"Ат.Радев", Ямбол
Стивън Колев, XI клас, МГ"Ат.Радев", Ямбол
Ръководител: Светлана Цекова, НАОП-Ямбол

42. Марс - червената планета
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: I група
Юлиян Деянов Беков VI кл. ОУ"Николай Петрини" - Ямбол
Ръководител: Моньо Вълчев, НАОП - Ямбол

43. Млечен път - характеристики,строеж,динамика
Вид на проекта: Илюстративен проект
Възрастова група: II група
Петър Христов Крушков XI кл. Г"Васил Левски" - Ямбол
Калоян Великов Николов XI кл. Г"Васил Левски" - Ямбол
Ивайло Георгиев Георгиев XI кл. Г"Васил Левски" - Ямбол
Марина Феселинова Вълева XI кл. Г"Васил Левски" - Ямбол
Ръководител: Моньо Вълчев, НАОП - Ямбол

44. Орбитално движение на галилеевите спътници на Юпитер
Вид на проекта : Изследователски (наблюдателен)
Възрастова група : І група
Румен Йорданов Георгиев, VІІІ "в" клас, ПМГ "Д. Чинтулов" - Сливен
Ръководител : Иванка Гецова, АО при ДК-Сливен

главната страница

 
 
 
 
ГАЛЕРИЯ