EU ESF

InnovativeTeachers

 


ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ОТКРИВАТЕЛИ

  НАЧАЛО || НОВИНИ || ДЕЙНОСТИ || ГАЛЕРИЯ || ЕКИП
 

Дейност  1: Информиране, публичност и  привличане на родителската общност

Дейност 2: Занимания с теоретична насоченост

Дейност 3: Занимания с проучвателно-изследователски характер

Дейност 4: Занимания с практико-приложен характер

Дейност 5: Експедиционна дейност

Дейност 6: Заключителна дейност: “Хепънинг на слънчогледите” и Седмица на науката ”Науката в полза на човека”

slanchogledche

Ministar1

Дейност  1: Информиране, публичност и  привличане на родителската общност

Разяснителна информационно – образователна кампания, насочена към ученици, родители и общественост за популяризация на проекта и получаване на широка подкрепа.

nachalo-2nachalo-1


Участниците бяха запознати с дейностите по проекта, с организацията на тези дейности, ангажираността на всеки участник, индикаторите на дейностите и начина на закриване на проекта. Попълниха се анкети и декларации с цел проучване желанията и интересите на децата.Така се сформираха секции по интереси „Минало и традиции” , „Природата и ние” и Аз  и обществото”.


В СОУ  „Елин Пелин” се формира ученически медиен информационен център, в който учениците ще се занимават с дейности, основно за информиране и популяризиране на разнообразните форми и изяви на ученическите клубове от мрежата сред училищата-партньори, родителите и обществените медии. Учeниците събраха материали, разработиха и активираха информационна уеб-страница на клуб „Слънчоглед”. Електронното издание се актуализира всеки месец и чрез него участниците имат непрекъсната връзка и са информирани за всички дейности. Така ще се популяризират дейностите сред учениците от училищата партньори и сред ученическата и родителската общност в град Варна.

media-1 media-2


Проведе се прес-конференция с представители на медиите за популяризиране на мрежата от ученически клубове на 11.11.2008г. в СОУ „Елин Пелин”. Интересът беше много голям от страна на местните и национални медии, които публикуваха статии за проекта и излъчиха няколко интервюта с участниците. На нея бяха поканени и присъстваха и родители на ученици, които участват в дейностите на проекта. Родителите също задаваха въпроси, на които отговаряха учениците и техните учители-ръководители.

info-1 infotablo-2 infotablo03

Във всяко училище партньор се създаде много красиво оформен информационен кът, отразяващ дейностите по проекта. Тези информационни кътове се поддържат от учениците, които непрекъснато подготвят и поставят интересни информации за дейностите, които се извършват и предстоят да се извършат.

Беше подготвена и внесена н Община - Варна специална информация за стартирането на проекта и за дейностите, по които се работи до Зам.кмета по образование, наука и култура на общината. По този начин Община-Варна също е информирана за работата и дейностите на учениците от проекта.

Дейност 2: Занимания с теоретична насоченост

Участващите в Секция „Минало и традиции” се запознаха с миналото, традициите, обичаите на училището, в което учат и на района, в който живеят като разгледаха летописните книги на своето училище, албуми с фотографии от проведени през годините мероприятия. Голям интерес сред тях предизвикаха вестник, издаден от едно от училището по случай 70 години от създаването му и Алманах, издаден по повод 75 години ОУ” Христо Ботев”. Учениците подбраха най-интересното от архивните материали за бъдещата изложба. Подготвиха съчинение на тема „Живият извор – българския фолклор” и гатанки, които предоставиха за бюлетина. Група ученици издириха материали за първия варненски учител Константин Арабаджиев. Така младите хора се запознаха със създаването на всяко училище и с промените, които са наставали през годините.
Голям интерес сред учениците предизвикаха откритите в книгите и документите на училищата-патрньори описания и информации за традициите, обичаите и униформите на всяко училище. По този начин учениците започнаха да осмислят и оценяват живота на своето училище и своето място в него. В резултат на тези занимания те научиха много за своето училище и започнаха да се чувстват като важна част от него, разбраха че те със своето обучение, с участието си в този проект също създават историята на училището си.

  Учениците от ОУ”Св.Патриарх Евтимий „  гр.Белослав коледуваха в Белослав и с.Страшимирово на  24.12.2008 г. Малките коледари са членове на секция „Минало и традиции „  Децата от секцията се срещнаха с жените от групата за автентичен фолклор в кв.Акации,гр.Белослав, записаха коледарски песни, разучиха ги , подготвиха  кратка поздравителна програма и така поздравиха своите семейства , роднини и съседи с настъпването на коледните празници. Коледуваха в и детската градина „Калина Малина „   Облечени  в традиционни народни носии малките коледари бяха желани гости в всички  домове .  Посрешнаха  ги с много  усмивки и умиление, коледарски кравай  и лакомства. Пожеланията за здраве и берекет, коледарските песни и веселия детски смях отекваха до късно през  нощта . Навсякъде стопаните на къщите ги каниха и за догодина – да се поднови традицията децата да коледуват и върнат надеждата у възрастните за по-добро бъдище.
Да бъде здраве и живот,
късмет и берекет !
Кажете дружина – Да бъде !
Да бъде !

коледари коледариколедариколедари

 


Учениците от Секция ”Природата и ние” разшириха своите знания по биология, физика, химия и география, в частта която се отнася за водите, климата, флората, фауната и видовете енергии, като работиха по групи.

obsta.pngrisunka

Всяка група имаше конкретна задача – да потърси най – много материали по зададения проблем, да ги систематизира и запознае останалите участници с тях. Голямо внимание в заниманията беше отделено за климата на района, за статистики за валежите, местата с голяма сила на вятъра. Разгледаха енциклопедии, компютърни презентации, Червената книга на България, Зелен пакет, диск „Болната планета”. Обсъдиха актуални въпроси, свързани с темите. Издириха материали за природата в района в който живеят от интернет, учебници по физика, химия, биология, а най-интересната и любопитна информация те получаваха от разкази на своите родители, баби и дядовци, от техни роднини и съседи. По този интересен начин за допълнителна информация и със съвети към дейността на учениците се включиха голям брой роднини.

От стари календари се направи голям пъзел от природни картини .По-малките ученици подредиха  материалите , големите батковци и какички закрепиха внушителния постер на стената в коридора. Получи се пъстроцветна природна картина  с размери 2,65 м на 2,30 метра .Колко много природни красоти влязоха в коридора на училището и създават ведро настроение всяко междучасие.
Изготвихме и един  „по-скромен „ постер с акцент „Гората „. Прие се всички желаещи  да направят постер за любимо животно , феномен, природна забележителност.  Ще се  подготвят материали и през следващите месеци ще изготвим много постери.

 


Включилите се в секция „Аз и обществото” ученици провеждаха занимания за разучаване на възможните начини за работа с обществеността за представяне на дейностите на „Слънчогледите” и за популяризиране на техните занимания. Те посетиха местните районни кметства и се срещнаха със специалисти в тях за да се запознаят с различни модели на управление на различни сектори от обществения живот. За учениците беше много интересно да разберат какви са възможностите за участие на всеки гражданин в живота на обществото. Учениците създадоха лични контакти с журналисти, с които проведоха няколко срещи и на които подават непрекъснато информация за дейностите. Проведоха се срещи с роднини, които имат желание да помагат активно при провеждане на различните дейности и по този начин проектът стана много популярен в районите на училищата, както сред останалите ученици, така и сред населението.
Изготвиха анкета за опознаване на професия. Тя ще бъде проведена с хора, чиято професия, интересува участниците. Попълниха и анкета за желаната от тях професия, за да могат да установят личен контакт с хора и специалисти при следващи дейности.

  Дейност 3: Занимания с проучвателно-изследователски характер

         След получаването на необходимата теоретична подготовка учениците в различните секции на клубовете в ученическата мрежа проведоха следните проучвателни дейности:
Учениците от секция „Минало и традиции”  направиха проучване за конкретни традиции и обичаи от живота на училището и района, чрез издирване на бивши учители и ученици, родители, по-възрастните роднини, както и клубове на учители – пенсионери. Проведоха се срещи с едни от най – старите възпитаници на училищата и бивши учители. Те им предоставиха много снимки, свидетелства за завършено образование. Учениците записаха техните спомени.
Подготвиха съчинение на тема ”С усмивка към върхове и звездопади”, което бе публикувано в бюлетин № 2. 
Проучиха и възпроизведоха обичая Коледуване, събраха коледарски песни. Проведе се среща с певческия състав за автентичен фолклор. Възрастни жени разказаха за обичая Коледуване, празнуване на Бъдни вечер, правене на сурвакници и други особености на празника Рождество Христово. Жените изпяха много песни, а децата избраха три, които да разучат и да изпеят. Направиха запис на песните с фотоапарата.
Учениците от секция ”Природата и ние” проучиха природните дадености на района – води, климат,  флора и фауна. Събраха данни от Регионалната инспекция по околната среда и водите - за състоянието на водата и въздуха в района на училището и района в който живеят , за защитени растения и животни. Разработиха маршрут за еко-пътека, което ще даде възможност за екологичен туризъм.

gora1 gora

В процес на проучване са геотермалните водни източници и видовете почви. Проучени са дървесните видове в дворовете на училищата. Предстои до всяко дърво да има табелка с информация за съответния вид. Учениците проучиха кое е най – старото дърво в област Варна и го заснеха Учениците изработиха „Наръчник за пестене на енергия и вода в училище”. Поставиха на определени места в училищата табелки за икономия на електрическа енергия и вода. Подготвяха рисунки за Земята и Природата. Събраха снимков материал за изчезнали и застрашени от изчезване видове в района. Дискутираха, обсъждаха различни теми и написаха есета на тема „Защо да пазим природата”.

Obsta

Събираха голяма колекция от природни материали (мидички, рапани, морски камъчета, изсушени водорасли, листа от дървото Гинко билоба, препарирани моски кончета и др.) от плажа и Морската градина, необходими за изработване на пано Морско дъно.

Учениците от ОУ ,,П.Р.Славейков” продължиха и през месец декември изследователската си дейност за природните дадености на района. Проучваха и събираха материали за климата и водите, флора и фауна, застрашени растителни и животински видове. Проучваха възможностите за използване на алтернативни начини за добив на енергия. Събираха материали за изработването на пано „На морското дъно”,  за сбирките проводници и изолатори, горива. Рисуваха постери и рисунки за застрашената ни природа. Изработиха къщички за птици, които ще закачат на дърветата в двора на училището. Обсъждаха филм на РИОКОЗ за защитени видове в областта. С интерес слушаха информация за кристалите.

горакристали

море земята

Да видим „невидимото „
Една лупа може да промени представите ти за строежа на предметите и организмите.  какво е да гледаш през микроскоп ?!  Макар и с определение  „играчки „,  микроскопите в училище откриха един нов свят за малките любознайковци от секция „Природата и ние" в Основно училище „Св.Патриарх Евтимий”-Белослав. Как се намества огледалцето за осветяване на обектите, как се наблюдават трайни микраскопски препарати и как се изготвят такива ,но временни,  бяха едни от интиресните нища , с които се запознавахме през м. Януари . Погледнахме в структурата на косъма, крилото на муха, крачето на паяк, нишки от памук и още много  други . За много от децата следващия желан подарък е микроскопа – жалко ,че Коледа мина – време за идеалния подарък ще е рождения ден . Време е магазините да заредят микроскопи  !!

откривателче откривателиекихоткриватели

И отново младите природолюбители изучаваха невидимия свят на организмите – по-големите показваха на първокласниците и второкласниците как се работи с микроскоп , как да гледа . Научиха ги  да изработват микроскопски препарати .Увеличи се броя на желаещите да видят „ Чудатостите  „ и ако може всеки ден след часовете  да са в кабинета по биология. Това може само да ни радва – увеличават се децата , запленени от магията на естествознанието , които се надяваме в бъдеще да са борци за чиста природа.

 

Учениците от секция  „Аз и обществото” проучиха каква е професионалната реализация на хората от различни етноси в районите. Те проведоха голям брой срещи с различни по статус и произход граждани на района на училището и записваха информация за тяхната професионална реализация – какво са учили и какво работят сега. Учениците бяха изненадани от многото проблеми, с които се сблъскват големите хора при намиране на работа. Учениците проучиха от всяко районно кметство какви фирми и държавни учреждения работят в района на училището, какви и колко магазини има в съответния район. По този начин те усетиха икономическата ситуация в района и проблемите, които стоят пред работещите хора в техния район. Така учениците започнаха да чувстват по-голяма отговорност към тяхното собствено обучение и образование, което е определящо за тяхното собствено бъдеще. Изготвиха списък с желани професии и проучиха какви са възможностите сред свои роднини за среща с професионалисти.

Трима ученика от 7 клас – Паулина Калоянова , Анатоли Деанов и Христо Димитров  посетиха редакцията на „Позванете Новини „ за да проучат професията на журналиста. Прие ги Милена Радойчева , отговаряща за ресор  „Образование „.  Запозна ги с всичките си колеги , присъстваха на оперативка и видяха как се списва вестник , как се появяват новините , после как се подреждат материалите на страниците . Срещнаха се и с главния редактор – много интересен и ползотворен ден. Зададоха своите  въпросите  към журналисти в различни ресори. Много интересен бе разговора с криминалното перо - журналиста Орлин Филиповски , които има не леката  задача да отразява криминалните случаи. Поля на дълго и широко си поговори със спортният журналист Александър Георгиев – тя мечтае да стане спортен журналист и след този разговор е убедена , че това ще е професията и .Анатоли бе най-активен в анкетираното – той потърси отговор на набелязаните въпроси от фотографа Константин Стоянов , журналистката Роси Калева и редактора , проверяващ текстовете , подготвени за изданието .  След анализ на анкетите ще се направи презентация на професията . След два дни излезе цяла страница  със  статия за нашето посещение във вестника.

Pozvanete1 Pozvanete2

ОУ” Свети Патриарх Евтимий „ гр. Белослав  тази година става на 30 години – една  прекрасна възраст за човек , но и за училище . Преминало през много трудности и отлични резултати училището гордо маже да се нареди сред най-добрите в района – участия в  общински ,областни  и национални състезания. Почти няма мероприятие в региона без наше участие. Всичка това се отразява в уникална летописна книга  - тя се изписва от г-жа  Димитрова , начален учител. Интересният стил на буквите и рисунките , прави написаните истории и отразените моменти още по-незабравими.  Г-жа Димитрова и г-жа  Кирчева са в училището почти от основаването му . Те с радост приеха да ни въведат в спомените за минали години , когато много от сегашните майки и татковците  са били деца . Някои познаха лели , вуйчовци и стринки , други  каки и батковци. Предстои изготвянето на изложба с архивни материали , снимки и документи по случай  нашия юбилей ! Наближава време да почерпим за   Тридесети Рожден Ден !

Dialog