EU ESF

InnovativeTeachers

 


ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ОТКРИВАТЕЛИ

  НАЧАЛО || НОВИНИ || ДЕЙНОСТИ || ГАЛЕРИЯ || ЕКИП
 

Включилите се в секция „Аз и обществото” ученици провеждаха занимания за разучаване на възможните начини за работа с обществеността за представяне на дейностите на „Слънчогледите” и за популяризиране на техните занимания. Те посетиха местните районни кметства и се срещнаха със специалисти в тях за да се запознаят с различни модели на управление на различни сектори от обществения живот. За учениците беше много интересно да разберат какви са възможностите за участие на всеки гражданин в живота на обществото. Учениците създадоха лични контакти с журналисти, с които проведоха няколко срещи и на които подават непрекъснато информация за дейностите. Проведоха се срещи с роднини, които имат желание да помагат активно при провеждане на различните дейности и по този начин проектът стана много популярен в районите на училищата, както сред останалите ученици, така и сред населението.

Изготвиха анкета за опознаване на професия. Тя ще бъде проведена с хора, чиято професия, интересува участниците. Попълниха и анкета за желаната от тях професия, за да могат да установят личен контакт с хора и специалисти при следващи дейности.
Редактираха и оформиха информациионните материали по секции, постъпили от различните училища. Проведе се интервю с учениците, създали интернет страницата. Издадоха месечен бюлетин „Слънчоглед”, отразяващ дейностите на секциите и го изпратиха по електронен път на останалите партньори, актуализираха уеб страницата.
Всяка секция си направи емблема, която съдържа символи уникални за всеки партньор.

 Учениците от секция  „Аз и обществото” проучиха каква е професионалната реализация на хората от различни етноси в районите. Те проведоха голям брой срещи с различни по статус и произход граждани на района на училището и записваха информация за тяхната професионална реализация – какво са учили и какво работят сега. Учениците бяха изненадани от многото проблеми, с които се сблъскват големите хора при намиране на работа. Учениците проучиха от всяко районно кметство какви фирми и държавни учреждения работят в района на училището, какви и колко магазини има в съответния район. По този начин те усетиха икономическата ситуация в района и проблемите, които стоят пред работещите хора в техния район. Така учениците започнаха да чувстват по-голяма отговорност към тяхното собствено обучение и образование, което е определящо за тяхното собствено бъдеще.
Изготвиха списък с желани професии и проучиха какви са възможностите сред свои роднини за среща с професионалисти.