EU ESF

InnovativeTeachers

 


ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ОТКРИВАТЕЛИ

  НАЧАЛО || НОВИНИ || ДЕЙНОСТИ || ГАЛЕРИЯ || ЕКИП
 

 Учениците от Секция ”Природата и ние” разшириха своите знания по биология, физика, химия и география, в частта която се отнася за водите, климата, флората, фауната и видовете енергии, като работиха по групи. Всяка група имаше конкретна задача – да потърси най – много материали по зададения проблем, да ги систематизира и запознае останалите участници с тях. Голямо внимание в заниманията беше отделено за климата на района, за статистики за валежите, местата с голяма сила на вятъра. Разгледаха енциклопедии, компютърни презентации, Червената книга на България, Зелен пакет, диск „Болната планета”. Обсъдиха актуални въпроси, свързани с темите. Издириха материали за природата в района в който живеят от интернет, учебници по физика, химия, биология, а най-интересната и любопитна информация те получаваха от разкази на своите родители, баби и дядовци, от техни роднини и съседи. По този интересен начин за допълнителна информация и със съвети към дейността на учениците се включиха голям брой роднини.

Sun.gif

 Учениците от Секция ”Природата и ние” проучиха природните дадености на района – води, климат,  флора и фауна. Събраха данни от Регионалната инспекция по околната среда и водите - за състоянието на водата и въздуха в района на училището и района в който живеят , за защитени растения и животни. Разработиха маршрут за еко-пътека, което ще даде възможност за екологичен туризъм. В процес на проучване са геотермалните водни източници и видовете почви. Проучени са дървесните видове в дворовете на училищата. Предстои до всяко дърво да има табелка с информация за съответния вид. Учениците проучиха кое е най – старото дърво в област Варна и го заснеха Учениците изработиха „Наръчник за пестене на енергия и вода в училище”. Поставиха на определени места в училищата табелки за икономия на електрическа енергия и вода. Подготвяха рисунки за Земята и Природата. Събраха снимков материал за изчезнали и застрашени от изчезване видове в района. Дискутираха, обсъждаха различни теми и написаха есета на тема „Защо да пазим природата”. Събираха голяма колекция от природни материали (мидички, рапани, морски камъчета, изсушени водорасли, листа от дървото Гинко билоба, препарирани моски кончета и др.) от плажа и Морската градина, необходими за изработване на пано Морско дъно.

Учениците от ОУ ,,П.Р.Славейков” продължиха и през месец декември изследователската си дейност за природните дадености на района. Проучваха и събираха материали за климата и водите, флора и фауна, застрашени растителни и животински видове. Проучваха възможностите за използване на алтернативни начини за добив на енергия. Събираха материали за изработването на пано „На морското дъно”,  за сбирките проводници и изолатори, горива. Рисуваха постери и рисунки за застрашената ни природа. Изработиха къщички за птици, които ще закачат на дърветата в двора на училището. Обсъждаха филм на РИОКОЗ за защитени видове в областта. С интерес слушаха информация за кристалите.

критали

Да видим „невидимото „
Една лупа може да промени представите ти за строежа на предметите и организмите.  какво е да гледаш през микроскоп. Макар и с определение  „играчки„,  микроскопите в училище откриха един нов свят за малките любознайковци от секция „Природата и ние" в Основно училище „Св.Патриарх Евтимий”-Белослав. Как се намества огледалцето за осветяване на обектите, как се наблюдават трайни микраскопски препарати и как се изготвят такива, но временни,  бяха едни от интересните нища, с които се запознавахме през м. Януари. Погледнахме в структурата на косъма, крилото на муха, крачето на паяк, нишки от памук и още много  други. За много от децата следващия желан подарък е микроскопа – жалко ,че Коледа мина – време за идеалния подарък ще е рождения ден . Време е магазините да заредят микроскопи !

откривателоткривател