EU ESF

InnovativeTeachers

 


ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ И ОТКРИВАТЕЛИ

  НАЧАЛО || НОВИНИ || ДЕЙНОСТИ || ГАЛЕРИЯ || ЕКИП
 

финансиращият орган на проекта:
Европейски Социален Фонд,
Република България
Министерство на образованието и науката,
Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”,
Програма ” Да направим училището привлекателно за младите хора”

Изпълнител на проекта:
 Сдружение с нестопанска цел "Общество на учителите новатори в България"

Партньори:

  Основно училище „Христо Ботев”-Варна - http://hristobotev1927.hit.bg/
  Основно училище „Петко Рачев Славейков”-Варна - ouslavejkov.hit.bg
  Средно общообразователно училище „Елин Пелин”-Варна,
  Основно училище „Константин Арабаджиев”- Варна,
  Основно училище „Св.Патриарх Евтимий”-Белослав.

  slanchogled

  Ръководител на проекта:
  Добринка Иванова Петрова
  ОУ”Христо Ботев”-гр.Варна
  e-mail: innovativeteachers

  Учители:
  Таня Боянова Маринова
  Станимира Тодорова Савова
  Ивелина Димитрова
  Нели Касабова
  Мария Атанасова
  Росица Бойчева Недева
  Стефка Йоргова Георгиева

  Марияна Ангелова

  race